Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Milieu & Natuur

Geen inspraak, geen olie

Datum : 15/09/2017
Land : Peru

Geen inspraak, geen olie

Net als in andere landen van de regio staan ook in Peru leefgebieden van de inheemse bevolking onder druk van mijnbouw, bosbouw en andere vormen van economische exploitatie.

Dat dit niet zonder risico is, bewijzen olielekkages eerder deze maand in lote (kavel) 192, in het departement Loreto nabij de grens met Ecuador. Inmiddels heeft het departement voor milieuzaken van de Peruaanse overheid, OEFA, een onderzoek ingesteld naar het gebeuren op 7 en 8 september bij de gemeenschap Los Jardines.

OEFA zal bestuderen of oliemaatschappij Pacific Stratus Energy in gebreke gebleven is en of ze het opruimen van de gelekte ruwe olie voortvarend ter hand genomen hebben.

De van oorsprong Canadese maatschappij verklaarde dat ze een noodplan in werking gesteld heeft om de vervuiling te beperken tot de getroffen 32 vierkante meter in industrieel gebied.

Nationale ombudsman Walter Gutiérrez gaf echter aan dat 16 gemeenschapsleiders uit 16 dorpen in de omgeving aangegeven hadden dat als de overheid geen inspraak toestaat bij onderhandelingen over een volgende concessie van 30 jaar voor olieboringen voor Pacific Stratus, zij alle activiteiten rond Peru’s belangrijkste olieveld lam zullen leggen.

In oktober vorig jaar verklaarde de toenmalige voorzitter van Petro-Perú, Augusto Baertl Montori, dat zeven van de tien tot dan bekende lekkages van de Noordperuaanse oliepijpleiding, het gevolg waren van sabotage.

Bron : El Comercio
Bookmark and Share


Terug