Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

Gehandicaptenwet in Colombia

Datum : 08/03/2013
Land : Colombia

Gehandicaptenwet in Colombia

Afgelopen woensdag is er in Colombia een gehandicaptenwet goedgekeurd. Deze wet moet er voor zorgen dat discriminatie tegen gehandicapten gestopt wordt, werkmogelijkheden vergroot worden en er betere toegang komt tot goede gezondheidszorg, onderwijs en transport.

De Colombiaanse president Juan Manuel Santos tekende wet 1618 die eist dat de staat de rechten van personen met een handicap verdedigt en alle vormen van discriminatie bestrijdt. De wet verzekert toegang tot basis en middelbaar onderwijs en bepaalt dat degenen die aan een universiteit gaan studeren slechts minimaal collegegeld hoeven te betalen.

De wet bepaalt tevens dat lokale autoriteiten in hun ontwikkelingsplannen een beleid voor gehandicapten moeten opstellen. Om bedrijven te stimuleren om mensen met een handicap aan te nemen krijgen organisaties waarvan minimaal 10 procent van de werknemers gehandicapt is ‘voorrechten’ wanneer de regering contracten afgeeft en leningen of donaties verleent.

President Santos zei dat er nog een lange weg te gaan was, maar dat de Colombiaanse regering vastbesloten is om buitensluiting van gehandicapten te verhelpen. 

Bron : Colombia Reports
Bookmark and Share

Bekijk ook


Terug