Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

Gelovige Paraguayanen demonstreren tegen de VN, de WHO en Amnesty International

Datum : 04/11/2015
Land : Paraguay

Gelovige Paraguayanen demonstreren tegen de VN, de WHO en Amnesty International

Een groep van verschillende religieuze organisaties protesteerde afgelopen weekend in het centrum van de Paraguayaanse hoofdstad Asunción “voor het leven en het gezin” en tegen de grove inmenging in het land door “buitenlandse organisaties gebaseerd op de homofiele ideologie” van de Verenigde Naties, de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) en de mensenrechtenorganisatie Amnesty International. 

Georganiseerd door de Federatie van Verenigingen voor het Leven en het Gezin kwamen ongeveer honderd families met onder andere vlaggen van het Vaticaan en  Paraguay bijeen op een plein in de stad om hun afschuw te uiten over verschillende internationale verdragen rond gezondheid en mensenrechten. “Internationale instellingen dwingen ons hun homofiele of genderideologie over te nemen”, aldus Juan Vera, woordvoerder van de Federatie die zegt “88 procent van de katholieken” te vertegenwoordigen. “Wij demonstreren niet tegen individuen of tegen hun seksuele gewoontes, maar wij willen het leven en het gezin beschermen tegen de grove inmenging van buiten, van de VN, de WHO en Amnesty”. 

De Verenigde Naties hebben Paraguay meerdere malen opgeroepen een wet goed te keuren die alle vormen van discriminatie verbiedt en de gezondheidszorg garandeert voor gediscrimineerde groeperingen zoals de LGBT’ers (Lesbians, Gays, Bisexuals and Transgenders), AIDS-lijders, gehandicapten en geesteszieken. “Paraguay is een van de weinige landen in de regio zonder een dergelijke wet”, volgens de speciale gezant van de VN voor gezondheid, Dainius Puras, in een persconferentie begin april in Asunción. Met name LGBT’ers zijn  slachtoffer van “negatieve vooroordelen, geweld en mishandeling”, aldus Puras.  

Paraguay heeft alle verdragen en conventies van het Interamerikaanse rechtssysteem geratificeerd, behalve de Interamerikaanse Conventies tegen alle vormen van Discriminatie en Intolerantie, en die tegen rassendiscriminatie. Volgens de lokale afdeling van Amnesty is het waar dat de grondwet discriminatie verbiedt, maar deze regelt de invulling niet. Zo is er geen enkele instantie waar je terecht kunt met klachten over discriminatie, waardoor discriminatie in de praktijk meestal onbestraft blijft. Voor de autoriteiten is het moeilijk in te grijpen door gebrek aan wetgeving. 

Volgens een communiqué van de demonstranten is het doel van de VN “het opleggen van een onmenselijke en op consumptie gerichte opvoeding, om op die manier massaal het gedrag van onze kinderen en jongeren te beïnvloeden”. Woordvoerder Vera wees de in andere landen algemeen geaccepteerde normen af want “Europa is moreel failliet en de Verenigde Staten zijn een ideologische dictatuur”.  De demonstranten vroegen de Paraguayaanse autoriteiten om tien wetten terug te draaien, die het parlement sinds 2004 heeft aangenomen, over met namen gelijkheid van mannen en vrouwen en discriminatie. Ook willen ze af van de algemene mensenrechtenagenda van de overheid. 

Een concreet voorbeeld van de risico’s die voortvloeien uit een door gebrek aan respect vergiftigd klimaat, betreft de moord op minstens 54 LGBT’ers sinds 1989 in Paraguay. Vanwege aanhoudende straffeloosheid in deze zaken, zag de organisatie Panambi zich gedwongen deze misdrijven voor te leggen aan het Inter-Amerikaanse Hof voor de Mensenrechten in de hoop dat de lokale autoriteiten op deze manier tot actie aangezet kunnen worden. 

 

Bron : EFE, www.facebook.com/aiparaguay
Bookmark and Share


Terug