Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

Gelukkig maar wantrouwig

Datum : 07/08/2020
Land : Colombia

Gelukkig maar wantrouwig

Volgens het Wereld Waarden Onderzoek zijn Colombianen over het algemeen erg gelukkig. Tegelijkertijd zijn ze het meest wantrouwig naar onbekenden en naar instellingen zoals de politiek, maar ook naar internationale instellingen als de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO).

Het onderzoek loopt al sinds 1981 en vergelijkt ideeën en waarden in ruim honderd landen. Afgelopen juli is een platform gelanceerd waarmee resultaten in 77 landen met elkaar vergeleken kunnen worden.

In totaal 129.000 geïnterviewden tonen, in de woorden van de Colombiaanse onderzoeker Andrés Casas, “hoe cultuur van invloed is op het succes van sommige samenlevingen en het falen van andere”.

Niet minder dan 41 procent van alle Colombianen melden “volkomen tevreden” te zijn met hun levens. Op het westelijk halfrond zijn alleen Puerto Ricanen gelukkiger.

19,5 procent van de Colombianen is, verrassend genoeg, redelijk tevreden over hun economische thuissituatie. In de Amerika’s zijn alleen Puerto Ricanen en Nicaraguanen meer tevreden, terwijl zelfs Duitsers zich meer zorgen maken over hun gezinsinkomen: slechts 14,8 procent zegt hier ‘volkomen tevreden’ te zijn over dit onderwerp.

Aan de andere kant geeft slechts 4,5 procent van de Colombianen aan vertrouwen te hebben in de medemens. Ten opzichte van buitenlanders ligt dat percentage zelfs nog lager: 2,8 procent van de geïnterviewden vertrouwt mensen met een andere nationaliteit, terwijl niet minder dan 73 procent aangeeft hen (totaal) niet te vertrouwen. Dit schijnt volgens de krant El Tiempo te maken te hebben met de recente stroom vluchtelingen uit Venezuela en speelt ook in andere landen in de regio.

Colombianen zijn ook (86,6 procent) sceptisch als het gaat om verkiezingen. Andrés Casas verklaart dit vanuit de traditie waarbij zijn landgenoten altijd vertrouwd hebben op familieleden en vanuit dit ‘wij’ wantrouwig keken naar ‘de ander’. Volgens de onderzoeker moet deze conclusie zeker meegenomen worden in de besluitvorming rondom zaken als de huidige covid-19 pandemie. Als beleid gebaseerd wordt op uitspraken van de WHO, een instelling die slechts weinigen in Colombia kennen of vertrouwen, dan valt de bodem onder het beleid weg.

Ook op andere gebieden zijn Colombianen in meerderheid conservatief, bijvoorbeeld rond zaken als adoptie door stellen van hetzelfde geslacht. En trouwens, homoseksualiteit is volgens 44 procent van de mensen hier ‘niet te rechtvaardigen’. Ten opzichte van een maatschappelijke rol voor vrouwen zijn Colombianen dan weer veel minder conservatief dan hun buren: bijna de helft van de geïnterviewden vindt het belangrijk dat vrouwen dezelfde rechten hebben als mannen, daar waar dat percentage in andere landen veel lager ligt: in Mexico bijvoorbeeld op 37,3. Desondanks vindt 44 procent van de Colombianen het een probleem als een vrouw meer verdient dan haar (mannelijke) partner.

Bron : El Tiempo
Bookmark and Share


Terug