Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Onderzoek & Wetenschap

Gemengde reacties op rapport olielekkage NuStar

Datum : 06/04/2013

Gemengde reacties op rapport olielekkage NuStar

Het rapport van Rijkswaterstaat, opgesteld naar aanleiding van een incident bij de NuStar Statia Terminal waarbij op 20 oktober 2012 olie in zee terecht is gekomen, is op Sint Eustatius met gemengde gevoelens ontvangen. Rijkswaterstaat concludeerde in zijn rapport dat niet altijd even snel en adequaat op het ongeval is gereageerd.

Door een breuk in een slang waarmee olie in en uit bezoekende tankers wordt gepompt, stroomde gedurende anderhalf uur olie in zee.  Het ongeval vond plaats rond drie uur in de vroege ochtend. Hoewel NuStar al na vijftien minuten een onderzoek begon, werden pas na bijna anderhalf uur alle activiteit op het laadstation gestaakt. Na het ongeval zouden op Saba en op open zee bij de Saba Bank oliesporen zijn aangetroffen. Inspecteurs van Rijkswaterstaat toonden weliswaar begrip voor het feit dat het ongeluk gebeurde in de nachtelijke uren en door het beperkte zicht een snelle respons werd verhinderd, maar ze waren niettemin kritisch over het feit dat pas ruim vier uur na het incident maatregelen werden genomen om de vervuiling te bestrijden en verdere verspreiding te voorkomen.

Het in de Amerikaanse staat Texas gevestigde NuStar stelt dat het onmiddellijk, adequaat en verantwoord heeft gereageerd en alle personeel en middelen heeft ingezet om de olievervuiling binnen de perken te houden en de olie op te ruimen in samenwerking met de overheidsinstanties op Sint Eustatius. Het olieoverslagbedrijf werkte nog maar enkele weken onder een nieuwe hinderwetvergunning. Er werd nog niet op alle punten aan de bepalingen op het gebied van veiligheid voldaan. Er zullen sancties worden opgelegd indien er voor 1 februari 2014 nogmaals overtredingen worden geconstateerd, aldus Rijkswaterstaat.

Statia Safe and Sound Foundation volgt de handel en wandel van NuStar, de grootste werkgever op het eiland, kritisch. In het rapport staat niet aangegeven welke maatregelen genomen worden om beschadigingen aan olieleidingen in de toekomst te voorkomen. "NuStar geeft aan dat er restricties moeten komen voor toegang door boten van recreanten, duikscholen en vissers tot de laad- en loszone. Ze hebben de havenmeester van Sint Eustatius daarom gevraagd. Verder gaan ze lichten installeren om aan te geven waar de leidingen in zee liggen en waar de noordelijke grens van de laad- en loszone ligt. Volgens de havenmeester is dit allemaal nog 'in progress' terwijl de vervaldatum al vier maanden verstreken is," aldus Wouter Hellebrand, voorzitter van Statia Safe and Sound Foundation. Hij vervolgt: "Ik ga er van uit dat Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, waarvan Rijkswaterstaat deel uit maakt, daarvan hebben geleerd en zulke incidenten niet nog eens willen laten gebeuren, ook niet op Sint Eustatius". 

Bron : Caribisch Netwerk, The Daily Herald
Bookmark and Share

Bekijk ook


Terug