Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

GroenLinks, SP en PvdA sturen brandbrief Nicaragua

Datum : 06/10/2018
Land : Nicaragua

GroenLinks, SP en PvdA sturen brandbrief Nicaragua

Een opmerkelijk initiatief van drie Nederlandse partijen die hun zorgen uitspreken over de repressie en het geweld in Nicaragua. Groen Links, de SP en de PvdA hebben eind september een brief gestuurd aan Gustavo Porras Cortés, de voorzitter van het Nicaraguaanse Nationale Parlement. Hieronder kunt u een vertaling lezen van de Spaanse tekst.

 

Aan Gustavo Porras Cortés (gporras@asamblea.gob.ni)

Voorzitter van de Asamblea Nacional de Nicaragua

Aan de leden van de parlementaire fractie van het FSLN

 

Den Haag, Nederland, 28 september 2018

Betreft: Open brief van de buitenland-woordvoerders van drie linkse partijen in de Nederlandse Tweede Kamer

 

Geachte Collega’s,

Binnen de vaste commissie Buitenlandse Zaken van het Nederlandse parlement vertegenwoordigen wij de drie linkse partijen, sociaaldemocraten, groenen en socialisten. Van oudsher zijn onze partijen solidair met de strijd van het Nicaraguaanse volk tegen de Somoza-dictatuur en hebben zij zich binnen en buiten het parlement altijd consequent verzet tegen de interventiepolitiek van de Verenigde Staten in Latijns Amerika. Ook hebben zij na de val van de Somoza-dictatuur op verschillende manieren steun verleend ten behoeve van de heropbouw van Nicaragua. 

De afgelopen maanden zijn wij op afstand getuige geweest van de protesten en onlusten in uw land. Daarbij zijn enkele honderden mensen omgekomen, enkele duizenden mensen gewond en honderden mensen opgepakt, op de vlucht geslagen of zelfs verdwenen. Mensenrechtenorganisaties in Nicaragua en daarbuiten – de Organisatie van Amerikaanse Staten en de Verenigde Naties – hebben overtuigend vastgesteld dat de Nicaraguaanse staat zich schuldig heeft gemaakt aan buitensporig geweld en het systematisch schenden van de mensenrechten. Het daarop volgende besluit van uw president om de VN-missie te beëindigen, betreuren wij niet alleen maar zien wij ook als een diplomatiek zwaktebod.

Uw regering, die naar buiten toe de indruk wekt dat zij zich sterk maakt voor vrede en stabiliteit, voert op dit moment de ‘Operatie Schoonmaak’ uit. Ook daarbij worden de mensenrechten systematisch geschonden. Tegenstanders van de regering worden opgepakt, soms gemarteld en via schertsprocessen tot lange gevangenisstraffen veroordeeld op beschuldiging van terrorisme. Daarnaast zijn honderden leerkrachten en gezondheidswerkers ontslagen. Ontslagen omdat zij door de regering als opposanten worden beschouwd en – wat nog veel erger is – vanwege het bieden van medische assistentie aan gewonde anti-regeringsdemonstranten. Zij zijn ontslagen omdat zij de voorschriften van de medische ethiek – zoals vervat in de Eed van Hippocrates – serieus hebben genomen. Een twintigtal Nederlandse specialisten, artsen en andere gezondheidswerkers die jarenlang in Nicaragua gewerkt hebben, hebben hier middels een open brief aan de Nicaraguaanse Minister van Gezondheidszorg tegen geprotesteerd.  

Wij doen een dringend beroep op u om een eind te maken aan de repressie en de polarisatie die – zo blijkt ons ook uit berichten die wij van vrienden en collega’s ontvangen – voornamelijk voortkomt uit het regeringsoptreden. In dit kader beschouwen wij het ongedaan maken van de politieke ontslagen van leerkrachten en gezondheidswerkers als een eerste belangrijke stap. Wij hopen dat u zich bewust ervan bent dat uw handelen ook internationaal van groot belang is. Uw revolutie, die wereldwijd ooit tot de verbeelding van miljoenen mensen sprak, dreigt internationaal een schandvlek te worden. Volksvertegenwoordigers, laat het niet zover komen, pak uw verantwoordelijkheid op en verdedig te uitgangspunten van het internationaal recht zoals uw collega’s in de tachtiger en negentiger jaren van de afgelopen eeuw hebben gedaan. 

Hoogachtend,

Sadet Karabulut, buitenlandwoordvoerder in de Tweede Kamer voor de Socialistische Partij

Bram van Ojik, buitenlandwoordvoerder in de Tweede Kamer voor GroenLinks

Lilianne Ploumen, buitenlandwoordvoerder voor de Partij van de Arbeid

Bookmark and Share

Bekijk ook


Terug