Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Milieu & Natuur

Grote bosbranden in Colombia

Datum : 17/09/2012
Land : Colombia

Grote bosbranden in Colombia

In Colombia hebben bosbranden sinds juni van dit jaar meer dan 13.820 hectares bos verwoest. Het land heeft een zeer droog seizoen doorgemaakt. Dit wordt versterkt door het zogenaamde El Niño weersverschijnsel. Ruwweg iedere vijf jaar hebben delen van het tropische zuidelijk halfrond te maken met verhoogde (El Niño) en verlaagde (La Niña) temperaturen door veranderingen in de temperatuur van het zeewater. 

In totaal heeft Colombia te maken gekregen met 440 bosbranden. Vier hiervan woeden nog steeds, één van hen in het rurale gebied Argelia. Het gewapende conflict tussen het leger en guerrilla groepen heeft hier de pogingen om het vuur te doven moeilijker gemaakt. Om meer vooruitgang te boeken moeten er meer brandweerlieden naar het gebied worden gebracht, zonder daarbij in gevaar te komen door het gewapende conflict. 

In totaal hebben de branden van het seizoen in 180 gemeenten moeilijkheden veroorzaakd, in 22 van de 32 provincies van het land. In 12 regio's bestaat het risico op nieuwe branden nog altijd. Het droge seizoen is bijna voorbij, maar ook de eerste maanden van 2013 zullen naar verwachting erg droog zijn. 

Bron : Latin American Herald Tribune
Bookmark and Share

Bekijk ook


Terug