Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

Handel met EU levert Latijns Amerika geen werk op

Datum : 21/04/2010

De handel met de Europese Unie (EU) heeft weinig opgeleverd voor de arbeidsmarkt van Latijns Amerika. Dit terwijl de onderlinge handel tussen 1990 en 2007 verdubbelde. De EU is de grootste investeerder in Latijns Amerika, vooral dankzij Spaanse multinationals, en de belangrijkste handelspartner na de Verenigde Staten (VS), hoewel deze plek door het sterk groeiende China onder druk staat. Op zijn beurt verkoopt Latijns Amerika grondstoffen aan Europa. Sinds 1997 zijn verschillende vrijhandels- en associatieverdragen tot stand gekomen of wordt daarover onderhandeld. De omvang van de handel nam toe van 86 miljard euro in 2003 tot  158 miljard in 2007. De belangrijkste handelspartners van de EU in Latijns Amerika zijn achtereenvolgens Brazilië, Mexico, Argentinië, Chili en Colombia.
Volgens de Chileense economen Claudio Lara en Consuelo Silva, auteurs van het boek Las relaciones económicas entre Unión Europea-América Latina y sus impactos en los mercados laborales (1990-2007) (De economische relaties tussen de Europese Unie en Latijns Amerika en hun invloed op de arbeidsmarkt (1990-2007)), zijn de herhaalde beloftes dat economische openheid en investeringen zouden zorgen voor meer en beter werk in Latijns-Amerikaanse landen, niet waargemaakt. Lara en Silva constateren juist negatieve consequenties. Het aantal arbeidsplaatsen in sectoren als landbouw, visserij en mijnbouw is afgenomen ondanks de Europese investeringen. Daar staat een toename van werkgelegenheid in de dienstensector tegenover. Met name de financiële sector is gegroeid, maar dat is de reële economie en het scheppen van banen niet ten goede gekomen. De Europese bedrijven gaan vaak fusies aan en zijn vooral geïnteresseerd in flexibilisering, uitbesteding en subcontractering. “Europese multinationals opereren als conglomeraten. Hun investeringen zijn tijdelijk of slechts bedoeld als brug naar Caribische belastingparadijzen”, aldus Lara en Silva. In vijf van de elf onderzochte landen zijn de reële lonen het afgelopen decennium bovendien gedaald.
(IPS)

Bookmark and Share


Terug