Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

Hondurese banken pogen conflict landeigendom Honduras op te lossen

Datum : 16/09/2011
Land : Honduras

Hondurese banken pogen conflict landeigendom Honduras op te lossen

In Bajo Aguán, dat geteisterd wordt door geweldadige conflicten tussen landardbeiders en grootgrondbezitters, lijkt een voorlopige oplossing te zijn gevonden voor de problemen omtrent landeigendom. De regering heeft het voorstel om leningen te garanderen aan landarbeiders aangenomen. Rond de 4000 families kunnen een 15-jarige lening afsluiten, waarmee ze ruim 11.000 hectare land kunnen kopen. Niet alle boeren komen echter in aanmerking voor deze lening, waardoor gevreesd wordt dat een definitieve oplossing nog niet in zicht is.   

Al sinds de vroege jaren negentig vinden deze conflicten plaats,  toen oliepalm-en sinaasappelplantages door welvarende landeigenaren opgekocht werden. Veel landarbeiders zijn er van overtuigd dat deze handelijngen destijd op illegale wijze plaatsvonden, doordat zij misleid werrden door de landeigenaren, of gedwongen werden om overeenkomsten te ondertekenen die zij niet begrepen. 

Bron : The New York Times
Bookmark and Share


Terug