Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

Hooggerechtshof Argentinië buigt zich over abortus

Datum : 06/04/2010

ARGENTINIË - Het Argentijns Hooggerechtshof zal zich deze week buigen over de reikwijdte van de regels voor niet-strafbare gevallen van abortus. De zaak is aangebracht door een provinciaal gedeputeerde van de Socialistische Partij van La Pampa. Hij vecht een veto aan dat gouverneur Oscar Mario van de provincie La Pampa heeft uitgesproken over een provinciale wet, waarin de landelijke regels voor niet-strafbare abortussen ruim geïnterpreteerd zijn.
In Argentinië is abortus alleen om gezondheidsredenen toegestaan. De aangenomen provinciale wet interpreteert het begrip ‘therapeutische abortus’ echter ruim door – net als de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) – uit te gaan van ‘integrale gezondheid’, dat wil zeggen: fysieke, geestelijke en sociale gezondheid. Dat zou de toegang tot abortus voor vrouwen en meisjes die slachtoffer zijn van verkrachting makkelijker maken. Argentinië is op dit punt eerder al aangesproken door de Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties.
De uitspraak van de rechter is belangrijk voor de vraag hoe gemakkelijk de landelijke abortuswetgeving door provinciale gezagsdragers kan worden tegengewerkt.
(Página/12)

Bookmark and Share


Terug