Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

Inclusieve verkiezingen in Colombia?

Datum : 18/10/2019
Land : Colombia

Inclusieve verkiezingen in Colombia?

Op 27 oktober gaan de Colombianen naar de stembus voor regionale en gemeentelijke verkiezingen. Hierbij kiezen ze 32 departementale gouverneurs en parlementen, alsmede burgemeesters en gemeenteraden in 1.101 gemeentes. Ook worden weer vertegenwoordigers van de vele wijkraden gekozen.

Sinds 2003 bestaat er in het land een interessant platform, genaamd Burger Toezicht (Veeduría Ciudadana), waarbij burgers en het maatschappelijk middenveld toezicht kunnen houden op en inbreng kunnen hebben bij overheidsinstellingen en –activiteiten, zoals verkiezingen.

Via een van de Veedurías hebben enkele ngo’s, waaronder de Federatie van Gehandicapten FEDISVALLE en de Fundación A-Kasa (die zich richt op het behartigen van de belangen van kinderen met een handicap) een document verspreid, gericht op de kandidaten voor het burgemeesterschap in het hele land. Niet alleen roepen zij op om meer aandacht te besteden aan de positie van mensen met een handicap in hun gemeentes als zij gekozen worden, maar er worden ook concrete aanbevelingen gedaan.

Zo moeten organisaties van gehandicapten meer betrokken worden bij het opzetten van beleid, moet bestaande wet- en regelgeving op het gebied van toegankelijkheid van overheidsgebouwen beter uitgevoerd worden en dienen gemeentelijke gezondheidsvoorzieningen meer en specifiekere aandacht te besteden aan mensen met een handicap.

Daarnaast moet er een plan komen om mensen met een handicap intensiever te betrekken bij sportactiviteiten en dient het openbaar vervoer toegankelijker te worden voor hen. Vanzelfsprekend dienen ook onderwijsvoorzieningen inclusiever gemaakt te worden, omdat kinderen en jongeren met een handicap vaak niet de opleiding kunnen volgen die zij willen.

Verschillende kandidaten hebben al toegezegd dat zij, eenmaal gekozen, zich hard zullen maken voor betere inclusie van mensen met een handicap.

 

Bron : http://fundacionakasa.org/
Bookmark and Share

Bekijk ook


Terug