Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Milieu & Natuur

'Inheemse leefwijze belemmert natuurbeheer'

Datum : 27/11/2014
Land : Brazilië

'Inheemse leefwijze belemmert natuurbeheer'

In gebieden in Brazilië die zowel inheems leefgebied als beschermd natuurgebied zijn, dringen natuurbeschermers bij de lokale bevolking steeds vaker aan op aanpassing van hun levenswijze of vertrek. Dit zegt de Inheemse Missionarissenraad (CIMI) in Brazilië.

Het CIMI noemt als voorbeeld drie inheemse bevolkingsgroepen op het Braziliaanse eiland Bananal. Zij mogen van verschillende overheidsorganen niet langer gebruik maken van de omringende flora en fauna omdat die wettelijk is beschermd. Volgens het CIMI maken overheidsorganen als IBAMA (Braziliaans Instituut voor het Milieu en Duurzaamheid) en ICMBio (Chico Mendes Instituut voor Bescherming van Biodiversiteit) zich met hun natuurbeschermingsbeleid schuldig aan mensenrechtenschendingen.

Het eiland Bananal, gelegen in de noordelijke deelstaat Tocantins, maakt deel uit van het Nationaal Park Araguia, opgericht in 1959. Eind jaren 80 erkende de overheid het eiland als “integraal inheems”. Door de erkenning moesten landeigenaren en niet-inheemsen Bananal verlaten omdat hun activiteiten niet strookten met de leefwijze van de dorpelingen. Maar de laatste jaren is de situatie veranderd, zegt het CIMI. De stem van de natuurbeschermers is zwaarder gaan wegen.

“Zo is visvangst het voornaamste bestaansmiddel, en de voornaamste eiwitbron voor de bewoners van het eiland. Met de opbrengsten kopen de dorpelingen basisproducten zoals olie, rijst, en suiker. Maar vissen in een nationaal park én hiermee geld verdienen, is vanuit het oogpunt van deze milieubeschermers onacceptabel. Door de toepassing van de natuurbeschermingswet op Bananal, mogen de inheemse bewoners niet langer de meest banale activiteiten uitvoeren zoals het kappen van rietstengels en palmbladeren voor de bouw of reparatie van hun huizen. Over het algemeen doet IBAMA goed werk, maar in deze kwestie slaat ze de plank volledig mis” , zegt CIMI-medewerkster Sara Sánchez. 

Mensenrechtenorganisatie Survival International (SI) publiceerde onlangs Zonder bewoners geen parken, een rapport over conflicten tussen natuurbeheer en inheemse gemeenschappen. Ze herkent de kritiek van het CIMI. Survival International zegt gevallen te kennen van inheemse volkeren die zijn bedreigd of weggejaagd door natuurbeschermers. “De natuurbeschermers zien ze als stropers. Iedere dag geven natuurbeschermers miljoenen uit aan een schoon milieu, maar de resultaten zijn nihil. Het is tijd voor een andere aanpak. Ten eerste, erken en respecteer de rechten van de inheemse bevolking. Ten tweede, erken de expertise in natuurbeheer van deze gemeenschappen. Natuurbeschermers zouden zich bescheidener op moeten stellen. Hun rol is minder groot dan ze zelf denken.”

Bron : Adital
Bookmark and Share

Bekijk ook


Terug