Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

Inheemse onderhandelaars trekken zich na 18 jaar terug

Datum : 26/05/2015

Inheemse onderhandelaars trekken zich na 18 jaar terug

In 2007 hebben de Verenigde Naties, na 25 jaar onderhandelen, de (niet bindende) Verklaring betreffende de Rechten van Inheemse Volken (UNDRIP) aangenomen. Daarna was het tijd voor een regionale invulling van deze verklaring. In de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) werd al tien jaar onderhandeld over een Inter-Amerikaanse versie.

Ondanks dat de meeste Amerikaanse overheden indertijd UNDRIP ondertekend hebben, begonnen velen van hen toch terug te krabbelen. Zodanig dat op 15 mei jongstleden, inheemse vertegenwoordigers in Washington DC zich terugtrokken uit het onderhandelingsproces. Dit uit protest tegen verklaringen van meerdere regeringsvertegenwoordigers die er op neerkwamen dat nationale wetgeving boven internationale afspraken zou gaan en veel van de geboekte vooruitgang uit de afgelopen jaren te niet zou doen.

Een degelijke Inter-Amerikaanse verklaring zou een cruciale steun in de rug zijn voor de inheemse bevolking van het continent in hun lange strijd tegen discriminatie en voor gerechtigheid. Vooral het in 2007 erkende recht op vrije en volledige informatie betreffende economische activiteiten die hun levenswijze beïnvloeden, staat onder druk. Amnesty International hekelde met name de voorkeur van politici voor de ontginning van natuurlijk hulpbronnen in inheems gebied boven hun bereidheid om de armoede en discriminatie van inheemse bevolkingsgroepen aan te pakken.

De mensenrechtenorganisatie roept de lidstaten van de OAS op om een serieus begin te maken van het aanpakken van eeuwenlange discriminatie en marginalisatie van de inheemse bevolking in hun landen. Daar waar UNDRIP minimumeisen aan overheden stelt, zou de Inter-Amerikaanse Verklaring ADRIP volgens Amnesty een toonbeeld moeten worden van bescherming van de inheemse bevolking.

ADRIP zou deze maand met consensus door de 35 OAS-lidstaten aangenomen moeten worden na een onderhandelingsproces van 18 jaar. 

Bron : Amnesty, OAS
Bookmark and Share


Terug