Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

Irreële eisen Peruaanse stakers

Datum : 18/08/2017
Land : Peru

Irreële eisen Peruaanse stakers

De algemene staking van onderwijzend personeel in Peru is inmiddels haar tweede maand in gegaan en de standpunten lijken zich te verharden. De ergernis over de staking en met name over de eisen die de stakers aan minister van Onderwijs Marilú Martens stellen, neemt echter ook toe.

De conservatieve krant El Comercio legde een viertal van de eisen voor aan een panel van deskundigen. Die legden de nadruk op de onhaalbaarheid daarvan.

Zo zeggen de stakers op te komen voor het systeem van gratis openbaar onderwijs. Ze willen de privatisering daarvan voorkomen via onder meer de vorming van publiek-private partnerschappen (Asociaciones Público-privadas, APP).

Onderzoeker Hugo Ñopo erkent dat er in Colombia op het gebied van infrastructuur samenwerking geweest is tussen overheid en privé ondernemers, maar hij waarschuwt voor het totale gebrek aan ervaring in Peru met APP op onderwijsgebied. Ñopo: “Er bestaan weliswaar theoretische modellen voor APP, maar niet op het gebied van het geven van onderwijs zelf. Die verantwoordelijkheid lag altijd bij de overheid.”

Voormalig minister van Economische Zaken Alonso Segura is ronduit negatief over de mogelijkheid de geëiste salarisverhoging te realiseren, die neerkomt op een verdubbeling van het al verhoogde bod van minister Martens. “Salarissen leggen nu al een beslag van tien miljard sol (ongeveer 2,6 miljoen euro). Een verdubbeling daarvan kan de schatkist eenvoudigweg niet opbrengen”, aldus de voormalige minister.

Even onrealistisch is hun eis om het onderwijsbudget te verhogen van 3,8 tot tien procent van het bruto nationaal product (BNP). De deskundigen herinneren eraan dat de gemiddelde uitgaven voor onderwijs in de veel rijkere OESO-landen slechts rond de 4,5 procent van het BNP lag.

Ook op de eis om de wet op de onderwijshervorming in te trekken is veel kritiek. De stakers willen met name dat de evaluatie van hun functioneren van tafel gaat. Ze zijn bang dat daardoor veel onderwijzers ontslagen zullen worden. Ñopo ziet dat gevaar niet zo, maar is wel voorstander van het stellen van eisen aan onderwijzend personeel. Evaluaties en prestatie-eisen horen daar, wat hem betreft, gewoon bij.

Bron : El Comercio
Bookmark and Share


Terug