Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

Jaar van de inheemse talen nadert einde

Datum : 06/12/2019

Jaar van de inheemse talen nadert einde

Volgens schattingen van de Verenigde Naties worden er in de wereld zo’n zevenduizend talen gesproken; 370 miljoen mensen in negentig landen behoren tot inheemse gemeenschappen en spreken veelal een inheemse taal. Momenteel worden 2.680 talen met uitsterven bedreigd. De situatie is vooral nijpend voor kleine inheemse talen (en volkeren!) in Latijns-Amerika.

De Verenigde Naties luidden de noodklok en riepen 2019 uit tot ‘Internationaal Jaar van de Inheemse Talen’ (IYIL). Het hele jaar door zijn er over de hele wereld bijeenkomsten geweest om het onderwerp op politieke en sociale agenda’s te zetten. IYIL wordt op 17 december afgesloten met een grote bijeenkomst op het hoofdkantoor van de VN in New York. Van 4 tot en met 6 december organiseert UNESCO (de VN-organisatie voor Economie, Sociale thema’s en Cultuur) in Parijs een conferentie over taaldiversiteit, getiteld ‘Language Technologies for All’ (LT4All).

De conferentie zal een bijdrage leveren aan de promotie van mensenrechten en fundamentele vrijheden van alle taalgebruikers over de hele wereld, om toegang te krijgen tot informatie en kennis in de taal die zij het beste begrijpen. Ze zal ook met een oproep komen om een waarachtige taalkundige diversiteit te stimuleren, zowel op het internet als daarbuiten, met speciale aandacht voor inheemse talen.

Daags voor de conferentie in Parijs vond in Ecuador een voorbereidend tweedaags congres over taal, grondgebied, kennis en interculturaliteit plaats. Het congres streefde er naar een antwoord te vinden op het groeiende gebrek aan belangstelling voor inheemse talen en culturen. Verdwenen kennis, opgedaan door inheemse volkeren, leidt tot verminderde aandacht voor een alternatieve manier van omgaan met natuur en milieu en een gemis om die kennis toe te passen in het onderwijs.

De voorlopige versie van het document ter afsluiting van IYIL kan hier gelezen worden.  

Bron : https://en.unesco.org/LT4ALL
Bookmark and Share


Terug