Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

Kinderrechten geschonden in Caribisch Nederland

Datum : 23/05/2013

Kinderrechten geschonden in Caribisch Nederland

Kinderen in Caribisch Nederland groeien lang niet altijd op in omstandigheden die voldoen aan het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind. Dat concludeert Unicef na een eigen onderzoek, waarvan het rapport vandaag aan minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt overhandigd.

De organisatie sprak met kinderen op de eilanden Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook werden ruim 300 deskundigen geïnterviewd. Hoewel de kindersterfte vergeleken met andere landen in Midden Amerika relatief laag ligt en de meeste kinderen basisonderwijs volgen, ontbreekt het de kinderen volgens Unicef onder meer aan gezond eten. Ook ontbreekt een rustige, schone en veilige plek om te wonen en vaak zijn er te weinig scholingsmogelijkheden en activiteiten. Door betrokkenen bij het onderwijs, politie en jeugdzorg wordt gesproken over huiselijk geweld, ernstige verwaarlozing, misbruik, incest, armoede en honger, zeker als het over immigrantenkinderen gaat. 

Een van de oorzaken is volgens de onderzoekers de afwezigheid van vaders tijdens de opvoeding. Een kinderbijslag zoals Nederland die kent, bestaat niet. Ouders zijn daardoor vaak veel van huis om te werken. Hierdoor worden de kinderen vaak aan hun lot over gelaten. Zwangerschap onder tieners verhindert meisjes vaak om zelf aan een loopbaan te werken. "Veel kinderen groeien op in een omgeving waar schreeuwen of slaan aan de orde van de dag is", schrijven de onderzoekers. "De ouders die hun kinderen op deze manier mishandelen, hebben dat vaak ook weer van hun ouders geleerd. Sommige ouders weten inmiddels dat geweld niet thuishoort in de opvoeding. Maar hoe het dan wel moet is voor velen nog onbekend."

"De problemen op de eilanden zijn niet zomaar weggewerkt, maar een oplossing begint met oog en oor voor deze kinderen", zegt kinderrechtendeskundige Karin Kloosterboer van Unicef in het rapport. "Een echt koninkrijk zorgt voor al haar kinderen. Er moet met volle kracht worden gewerkt aan een verbetering van de situatie, door de regeringen van de drie landen en door de Nederlandse overheid."

Bron : Unicef, Rijksdienst Caribisch Nederland, Versgeperst, ANP
Bookmark and Share

Bekijk ook


Terug