Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Economie & Ondernemen

Klimaatslimme landbouw in de Cariben

Datum : 20/01/2013

Klimaatslimme landbouw in de Cariben

In de Cariben is klimaatslimme landbouw in staat om de productie te verhogen. In het landbouwproces moeten daarbij nuttige informatie over het weer en het klimaat worden meegenomen.  De voedsel- en landbouworganisatie (FAO) wil met deze landbouwvorm de productiviteit duurzaam verhogen, broeikasgassen verminderen en de nationale voedselzekerheid alsook de ontwikkelingsdoelen (Millennium Development Goals: MDG) nastreven.

Het Caribisch Landbouwmeteorologisch Initiatief (CAMI), met basis in Barbados, ondersteunt het project en zal alle weersomstandigheden zo nauwgezet mogelijk bijhouden zodat die informatie kan bijdragen tot gerichte beslissingen over de landbouwproductie. Tien nationale meteorologische diensten verdeeld over het Caribisch Gebied (Guyana, Trinidad & Tobago, Grenada, Saint Vincent & the Grenadines, Barbados, Saint Lucia, Dominica, Antigua & Barbuda, Jamaica en Belize) maken deel uit van het CAMI, dat onder meer gesponsord wordt via een wetenschappelijk programma van de Europese Unie (African Caribbean and Pacific Science and Technology Programme). Het CAMI wil de Caribische landbouwers bijstaan door gerichte voorspellingen te doen over het aankomende regenseizoen en over ziektes. Verder wil de organisatie de lokale boeren wegwijs maken in de veranderende weers- en klimaatomstandigheden. Al die kennis moet bijdragen tot het nemen van slimme beslissingen.

"We zijn geïnteresseerd in klimaatslimme landbouw omdat we voor een van de grootste uitdagingen van de eenentwintigste eeuw staan", zegt Indra Haraksingh, expert zonne-energie van de University of the West Indies (UWI). "De te verwachten bevolkingstoename tegen 2050 zal schadelijk zijn voor de planeet", zegt ze. Volgens Haraksingh is landbouw de enige sector waar drie keer voordeel kan worden gehaald uit de verhoging van productiviteit, de reductie van broeikasgassen en voedselzekerheid. "Om voedselzekerheid te bereiken moet de voedselproductie met 70 procent toenemen tegen 2050. Ondertussen moeten we ervoor zorgen dat we het natuurlijke ecosysteem conserveren."

"Sinds we werken met de agrometeorologische richtlijnen hebben we betere oogsten en dus ook meer inkomsten", aldus Owolabi Elabanjo, een landbouwverantwoordelijke in Antigua. "We houden rekening met het klimaat dat het beste bij bepaalde gewassen past. Deze periode is bijvoorbeeld heel goed voor de productie van tomaten." De samenwerking van Antigua en Barbuda met het CAMI was succesvol, want de overheid kon voor 2012 een verhoging van de voedselproductie van 5 procent optekenen in vergelijking met het jaar daarvoor. De minister van Financiën, Harold Lovell, zegt dat er ondanks de toenemende weers- en andere problemen toch groei kon worden opgetekend. "Het ministerie van Landbouw moet MDG 1 halen, de reductie van extreme honger en armoede. Dit doel kan bereikt worden door de voedselzekerheid te verhogen en door economische groei. De landbouwsector kan hier aanzienlijke bijdragen leveren", zegt hij.

Bron : IPS News, StarNieuws
Bookmark and Share

Bekijk ook


Terug