Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Onderzoek & Wetenschap

'Koesoewe kan rode bloedcellen sterker maken'

Datum : 17/11/2019
Land : Suriname

'Koesoewe kan rode bloedcellen sterker maken'

Hoewel wereldwijd traditionele geneeskunde steeds meer voeten aan de grond krijgt, is het de eerste keer dat er onderzoek is gedaan naar het effect van de kleurstoffen uit de zaden van koesoewe (anatto) op de rode bloedcellen van mensen. De Surinaamse Anissa Beni (29) heeft onderzoek hiernaar gedaan aan de Federale universiteit van Santa Maria in Brazilië.

In augustus studeerde zij af en behaalde haar mastergraad in farmacologie. Beni vertrok in 2017 naar Brazilië met een studiebeurs, die ze het jaar daarvoor had aangevraagd. Zij concludeert dat de kleurstoffen uit koesoewe-zaden ervoor zorgen dat de rode bloedcellen sterker en resistenter zijn tegen de invloeden van bijvoorbeeld een chronische ziekte. Het onderzoek hield in dat respondenten een week lang capsules met de kleurstoffen van koesoewe innamen. Vervolgens werden de bloedcellen gescheiden en werd gekeken hoe deze zich gedragen. "Wij keken wat er zou gebeuren met de rode bloedcellen van iemand die een hoge concentratie zoet of glucose in het bloed had." Dit onderzoek vloeit voort uit een groot project dat gaande was op de universiteit in Brazilië. Beni koos voor dit onderdeel, omdat koesoewe ook in Suriname voorkomt.

"Ik bestudeerde dit om de kennis mee te nemen. Ik denk dat ons land behoefte heeft aan professionals op het gebied van medicinale planten en voeding. Mensen gebruiken veel antioxidanten. Deze reinigen het lichaam door de giftige stoffen uit het bloed te halen. De poeder van de koesoewe-zaden kan ook als antioxidant fungeren. Vooral bij mensen met bepaalde chronische ziekten kan de poeder de gifstoffen uit het bloed verwijderen. Tegelijkertijd helpt het de rode bloedcellen te beschermen, dat ze niet kapot gaan."

Rode bloedcellen brengen zuurstof naar alle delen van het lichaam. "Om het werk goed te doen moeten ze beschermd worden." Hoewel het moeilijk ging om respondenten te vinden die de capsules wilden innemen heeft ze uiteindelijk 23 personen kunnen interesseren. Tenslotte bleven er zestien over die zij heeft kunnen overtuigen. Zeven dagen werd een pil toegediend in de ochtend. De ethische comissie van Brazilië deed eerst een uitspraak over het onderzoek alvorens het verricht kon worden.

De mogelijke risico's moesten ook aan de respondenten worden voorgehouden. Beni zegt dat de hoeveelheid die de respondenten toegediend kregen binnen de veiligheidsnormen van de ethische comissie was. In de koesoewe-poeder zitten de stoffen bixine (vet oplosbaar component in koesoewe) en norbixine (water oplosbaar component in koesewe). Zij heeft intussen een rapport geschreven, dat is ingediend bij een internationaal onderzoeksblad.

 

Bron : De Ware Tijd
Bookmark and Share

Bekijk ook


Terug