Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

Kwart bevolking Curaçao onder armoedegrens

Datum : 14/12/2014
Land : Curaçao

Kwart bevolking Curaçao onder armoedegrens

Een kwart van de huishoudens op Curaçao leeft onder de armoedegrens. Dit blijkt uit de laatste publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over inkomens en inkomensverdelingen op Curaçao. De cijfers zijn gebaseerd op de Census 2011. Dit is overigens een verbetering ten opzichte van 2001, toen een derde, 33,7 procent, onder de armoedegrens leefde.

De armoede wordt gemeten volgens de zogenoemde ‘Head Count Index’. CBS: “Dit getal geeft het aandeel van personen weer dat beneden de armoedegrens leeft. Deze index daalde tussen 2001 en 2011 van 33,7 naar 25,1 procent. Van alle huishoudens heeft 25,1 procent in 2011 een inkomen dat beneden de armoedegrens ligt. Huishoudens met een inkomen onder de armoedegrens hebben vaak een vrouw als hoofd van het huishouden, hebben een hoofd dat werkzoekend is of een hoofd met een lage opleiding. Vooral indien het hoofd een inkomen uit uitkering of Algemene Ouderdomsvoorziening (AOV) heeft, bevindt het huishouden zich vaak onder de armoedegrens. Andere kenmerken van het huishouden die tot hogere percentages beneden de armoedegrens leiden zijn onder andere huishoudgrootte (1-persoonshuishoudens, of meer dan 5 personen) en huishoudens met drie en meer kinderen.

De hoogste percentages huishoudens onder de armoedegrens komen voor in de zones Fleur de Marie/Scharloo, Tera Pretu en Fortuna. De laagste percentages komen voor in Spaanse Water waar de Nederlandse gemeenschap is geconcentreerd. En Mahaai en Zeelandia, de woonoorden voor de lokale oude families en nieuwe rijken. De groep rijkste huishoudens op Curaçao heeft in 2011 een inkomensaandeel dat bijna tien maal (9,5) zo hoog is dan dat van de groep armste huishoudens.

Als gekeken wordt naar de GINI-coëfficiënt, die iets zegt over de inkomensongelijkheid, dan blijkt dat dit getal voor Curaçao op 0,4 ligt. Hoe lager de coëfficiënt tussen de waarden 0 en 1, hoe ongelijker de inkomens. Uit de analyse van het CBS blijkt dat langdurig werkloos en arbeidsongeschikt zijn het grootste risico is om onder de armoedegrens te vallen. CBS: ,”Het is echter niet voldoende om naar enkelvoudige risicofactoren te kijken. Hoe meer risicofactoren betrekking hebben op het huishouden, hoe groter de kans onder de armoedegrens te vallen.”

Naast langdurige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid leiden deze in combinatie met factoren als een lage opleiding, een laag gekwalificeerd beroep, alleenstaande, ongehuwd én 60-plusser zijn tot een grotere kans onder de armoedegrens terecht te komen.

Bron : Antilliaans Dagblad
Bookmark and Share

Bekijk ook


Terug