Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

Latijns Amerika: Eerste stappen elektrisch OV

Datum : 26/04/2019
Land : Colombia

Latijns Amerika: Eerste stappen elektrisch OV

Schone lucht inademen op één van de brede straten van Bogotá, Lima, Buenos Aires, São Paulo of Mexico Stad lijkt op dit moment nog een utopie, maar het is mogelijk – en noodzakelijk.

Volgens schattingen van de Wereldbank draagt de transportsector zo’n 15 procent bij aan de uitstoot van broeikasgassen. Latijns-Amerika als regio draagt zo’n 10 procent bij. Ongeveer een vijfde deel daarvan komt voor rekening van de regionale transportsector. Ondertussen groeit het regionale wagenpark snel in omvang. In 2050 wordt een verdrievoudiging verwacht van het aantal gemotoriseerde voertuigen tot 200 miljoen stuks.

De omschakeling naar een systeem van elektrisch aangedreven voertuigen vereist enorme investeringen die door de overheden van de regio alleen niet op te vangen zijn. De Wereldbank heeft daarom een proefproject genaamd “Schone Bus” opgezet in verschillende steden.

In al deze steden worden vergelijkingen opgezet van de kosten op lange termijn van bussen die rijden op diesel, gas, elektriciteit of waterstof. Zoals te verwachten was, levert de elektrische bus de schoonste vorm van OV op maar er zitten meer voordelen aan het terugdringen van de luchtvervuiling juist door bussen.

Twee-derde van alle landen van de regio hebben al milieumaatregelen aangekondigd via de OV sector, net als 50 stedelijke overheden. Zij streven sinds 2018 naar een OV zonder emissies in 2050. In Latijns-Amerika zijn de voorwaarden hiervoor vrij gunstig. Zo is bijna 60 procent van de elektriciteitsproductie nu al duurzaam en beschikken Bolivia, Chili en Argentinië over grote voorraden lithium, cruciaal voor de productie van de oplaadbare accu’s.

Uitdagingen zijn er natuurlijk ook: de kosten van de aanleg van een oplaadsysteem zijn hoog en het huidige elektriciteitsnetwerk zal aangepast moeten worden. Verder zullen bijvoorbeeld subsidies op diesel moeten worden vervangen worden door ‘groener’ fiscaal beleid.

Toch wordt er nu al op vrij grote schaal geëxperimenteerd met elektrisch OV, bijvoorbeeld in Medellín, Colombia (foto) en Curitiba, Barzilië. 

 

 

Bron : el pais
Bookmark and Share


Terug