Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

Latijns Amerika vreest precedent Syrië interventie

Datum : 03/04/2019

Latijns Amerika vreest precedent Syrië interventie

Verschillende Latijns-Amerikaanse staten zijn bang dat de juridische rechtvaardiging van de westerse interventie in bijvoorbeeld Irak een precedent heeft geschapen dat mogelijk ook kan worden toegepast in andere landen. Het argument dat de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en andere bondgenoten gebruikten om de militaire interventie in Irak te rechtvaardigen luidde dat ingegrepen kan worden wanneer een staat niet kan of wil handelen tegenover (de dreiging van) terrorisme in eigen land. Andere landen zouden dan het recht hebben, op grond van zelfverdediging, om in deze staat militair in te grijpen.

De Verenigde Staten en hun bondgenoten baseren zich hierbij op artikel 51 van het Handvest van de Verenigde Naties, dat spreekt over het ‘inherente recht tot individuele en collectieve zelfverdediging in geval van een gewapende aanval tegen een lid van de Verenigde Naties’. Het artikel betekent dat een staat gewapenderhand mag terugslaan indien deze wordt aangevallen. In het geval van de strijd tegen IS in Irak, gebruiken de hierbij betrokken landen het argument dat, omdat de staat zelf het niet kan oplossen, militair ingrijpen van buiten verdedigbaar is, als vorm van collectieve zelfverdediging.

Landen in Latijns Amerika vrezen nu dat dit de deur openzet om ook in hun regio eventueel militaire acties uit te voeren, met verwijzing naar Irak en artikel 51. Pablo Arrocha Olabuenaga, juridisch adviseur van de Mexicaanse delegatie bij de Verenigde Naties schreef een kritisch artikel voor de website JustSecurity, waarin hij zijn zorgen uit: Het debat over de legitimiteit en relevantie van de “niet willen of niet kunnen” standaard om geweld te gebruiken tegen terroristische groepen wordt tot nu toe vooral gedomineerd door een paar westerse landen.” Maar Arrocha stelt dat het gebrek aan bredere discussie hierover niet automatisch betekent dat de rest van de wereld het hiermee eens is. “De meeste lidstaten zijn nauwelijks op de hoogte van de argumenten die gebruikt worden”, stelt Arrocha.

Vooral in Mexico neemt de zorg toe, als gevolg van recente retoriek van de Amerikaanse president Donald Trump. Hij beschuldigde onlangs het Mexicaanse leger ervan “niet te kunnen of willen” ingrijpen bij de stroom van migranten die de Amerikaanse grens bereikt hebben. En in maart verklaarde Trump dat hij serieus overweegt om Mexicaanse drugskartels als terroristische organisaties te bestempelen. Maar ook andere landen maken zich zorgen. Zo claimde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo (foto) in februari dat zich in Venezuela “actieve cellen” van Hezbollah bevinden, en dat “wij verplicht zijn dat risico weg te nemen.”

Een Latijns-Amerikaanse diplomaat die anoniem wil blijven zei het volgende: “De dreiging van IS is ernstig, maar onze zorg is dat zelfs als je nu ingrijpt om die reden, als je de deur nu opent voor deze uitzonderingen, dat je een precedent schept dat ver voorbij IS gaat, en dat je bij de vraag komt of je wellicht ook op andere gronden mag ingrijpen. Grensoverstijgende misdaad is een niet-statelijke actor in onze regio. Als andere landen kunnen zeggen dat dit hun internationale vrede en veiligheid bedreigt, is dat heel gevaarlijk.”

Bron : The Guardian
Bookmark and Share

Bekijk ook


Terug