Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

Meer animo dan verwacht om te gaan stemmen

Datum : 22/03/2019
Land : Bonaire

Meer animo dan verwacht om te gaan stemmen

Bonairiaanse kiezers zijn woensdag 20 maart met onverwachts hoge aantallen gekomen om te stemmen voor het kiescollege, dat uiteindelijk de leden van de Eerste Kamer kiest.

Rond tien uur ging het aantal stemmen voor de eilandsraad (lokaal bestuur) nog redelijk gelijk op met voor het kiescollege: 817 tegen 672 stemmen. Dat laat gezaghebber en hoofd stembureau Edison Rijna weten nadat hij woensdagochtend om elf uur stemde voor het kiescollege. “Dat heb ik gedaan om meer aandacht te krijgen voor deze verkiezing.” Woensdagmiddag om drie uur stemt hij voor de eilandsraad.

Volgens de laatste cijfers heeft om twee uur ‘s middag iets meer dan 19 procent (2.693) van de uiteindelijk 14.114 stemgerechtigden op Bonaire gestemd. Er waren wat kleine problemen volgens Rijna, maar niets waardoor mensen niet zouden kunnen stemmen. Tegen half twee werd gezegd dat bij Sentro di Bario Nikiboko een paar keer de stroom uitviel. Maar het bleek de telefoon/internetverbinding te zijn.

Met de introductie van kiescolleges krijgen Nederlandse inwoners in Bonaire, Sint Eustatius en Saba vanaf deze verkiezingen indirect invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. Ze kiezen leden van deze kiescolleges, die op hun beurt kiesgerechtigd zijn voor de Eerste Kamerverkiezingen, vergelijkbaar met de leden van de Provinciale Staten in Nederland. De verkiezingen voor het kiescollege vielen dan ook samen met de provinciale statenverkiezingen in Nederland en de eilandsraadsverkiezingen in Caribisch Nederland.

Deze eilanden, Bonaire, Saba en Sint Eustatius, maken geen deel uit van een provincie, waardoor de Nederlandse inwoners van de eilanden tot voor kort geen stem hadden in de samenstelling van de Eerste Kamer. Er bestaan wel eilandsraden (vergelijkbaar met gemeenteraden), maar hierin zijn ook niet-Nederlanders vertegenwoordigd. Om alleen Nederlandse inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba invloed te geven op de Eerste Kamer, zijn aparte kiescolleges opgericht. De leden van deze kiescolleges kiezen uiteindelijk – op vergelijkbare wijze als de leden van Provinciale Staten – de Eerste Kamer.

Het aantal leden van de kiescolleges voor de Eerste Kamer is gelijk aan het aantal leden van de eilandsraad. Het aantal leden varieert per eiland. Wel is het aantal altijd oneven. In Bonaire betreft het negen zetels, in Sint Eustatius en Saba vijf.

Meer ifo: https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/kiescolleges

Bron : Caribisch Netwerk
Bookmark and Share


Terug