Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

Mensenrechtenschendingen in Mexico niet meer voor militaire rechtbanken

Datum : 13/07/2011
Land : Mexico

Mensenrechtenschendingen in Mexico niet meer voor militaire rechtbanken


Mexico's Hooggerechtshof heeft unaniem besloten dat militairen die verdacht worden van mensenrechtenschendingen voortaan berecht moeten worden in civiele in plaats van militaire rechtbanken. Mensenrechtengroeperingen verwelkomen de beslissing, omdat militaire rechters militairen vaak de hand boven het hoofd houden. Ook de Mexicaanse politiek heeft positief op de uitspraak gereageerd.
Bovendien stelt de grondwet dat militaire rechtbanken geen bevoegdheid hebben in zaken waarbij burgers betrokken zijn. Al eerder heeft het Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten Mexico opgeroepen haar militaire rechtspraak te hervormen. In de zaak uit 1974 over de verdwijning van Rosendo Radilla, een activist uit de staat Guerrero, stelde het Hof : "In situaties waarbij de mensenrechten van burgers geschonden worden mag in geen enkel geval militaire rechtspraak van toepassing zijn". Ook al is de beslissing van het Hooggerechtshof een stap in de goede richting, toch wijzen organisaties als Amnesty International erop dat straffeloosheid ook in de civiele rechtspraak een probleem is.

Straffeloosheid is in Mexico meer onder de aandacht gekomen sinds in de afgelopen jaren de strijd tegen de drugskartels is geëscaleerd. Sinds president Calderón eind 2006 de oorlog verklaarde aan de drugskartels, heeft de Nationale Mensenrechtencommissie (CNDH) meer dan 5000 klachten gekregen over vermeend wangedrag van militairen. Beschuldigingen zijn onder andere het beschieten van burgers bij checkpoints zonder goede aanleiding, het verrichten van onterechte arrestaties en het planten van bewijs. Ook martelingen van verdachten wordt gemeld. Slechts zelden hebben klachten geleid tot een veroordeling; de meeste klachten verzanden ergens bij een militaire rechtbank.

Bron : Milenio, BBC, El Universal
Bookmark and Share

Bekijk ook


Terug