Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

Mensenrechtenschendingen in Surinaamse gevangenissen

Datum : 30/05/2011
Land : Suriname

Mensenrechtenschendingen in Surinaamse gevangenissen

Volgens de rapporteur van de Inter-Amerikaanse Commissie voor Mensenrechten van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) voor rechten van arrestanten en gedetineerden, Rodrigo Escobar, vinden in de gevangenissen in Suriname schendingen van de mensenrechten plaats. Escobar was drie dagen in Suriname en gaat ervan uit dat de regering zijn aanbevelingen ter harte neemt. Hij heeft er dan ook vertrouwen in dat de omstandigheden zullen verbeteren. Escobar was in Suriname omdat de mensenrechtencommissie in Latijns Amerika waarneemt in hoeverre de ondertekende mensenrechtenverdragen nageleefd worden.

Over de overbevolking, slechte toegang tot medische zorg, slechte sanitaire voorzieningen en jonge gevangenen die verblijven tussen volwassenen uitte Escobar de meeste zorgen. Edward Belfort, onderdirecteur Justitie en Politie, zei in een persconferentie over de bevindingen van Escobar: ''Het zijn zaken, waarvan we al op de hoogte waren en zelfs bezig zijn maatregelen te treffen”.

Volgens Belfort wordt er al gewerkt aan het probleem van de overbevolking. In het huis van bewaring op het complex van de Centrale Penitentiaire Inrichting (CPI) waar nu 300 mensen zitten is plaats voor het dubbele. Als het aantal cipiers omhoog gaat, kunnen gevangenen van elders hier naartoe overgeplaatst worden. De bouw van het correctiecentrum voor jongeren is bijna klaar. Jongeren hoeven dan niet meer te verblijven tussen de volwassen. Daarnaast is er voor de jongeren in het correctiecentrum ook de mogelijkheid om onderwijs te krijgen of gebruik te maken van een bibliotheek.

De toegang tot medische zorg wordt volgens Belfort ook al verbeterd. In het complex in Santo Boma wordt een nieuwe polikliniek geopend. Een specifiek geval dat Escobar onder de aandacht bracht was dat van twee zwangere vrouwen die in de vrouwenvleugel van het cellenhuis van politiebureau Geyersvlijt zaten. Zij zouden verblijven onder omstandigheden die niet strookten met de richtlijnen van de mensenrechtenverdragen. Deze vrouwen zullen ook overgeplaatst worden naar Santo Boma zodat ze toegang hebben tot de nodige medische zorg.

 

Bron : De West
Bookmark and Share

Bekijk ook


Terug