Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

'Microcefalie veroorzaakt door insecticide?'

Datum : 19/02/2016
Land : Brazilië

'Microcefalie veroorzaakt door insecticide?'

Er waart een spook door Latijns Amerika en het zaait tot in Europa paniek. Het spook heeft zich verkleed als Aedes Aegyptimug die het Zika-virus over zou brengen, verantwoordelijk voor de golf aan microcefalie (te kleine hoofdjes) bij pasgeborenen. In de jacht op muggen worden momenteel alle mogelijke middelen ingezet. Twee nieuwe studies suggereren echter dat niet de muggen verantwoordelijk zijn voor microcefalie maar juist de tegen hen gebruikte insecticiden.

De Argentijnse organisatie Reduas schrijft in een op 9 februari verschenen rapport dat in de gebieden waar de meeste gevallen van Zika en van microcefalie gemeld zijn, al anderhalf jaar een nieuw insecticide in gebruik is. Dat middel, pyriproxifen, wordt toegevoegd aan het water in drinkwaterreservoirs om muggenlarven te doden.

Een week eerder had de Braziliaanse artsenorganisatie ABRASCO in een ‘Nota técnica’ al opgeroepen tot nader onderzoek naar een mogelijk verband tussen microcefalie en het gebruik van pyriproxifen, met name in Pernambuco. In deze arme, noordoostelijke deelstaat zijn tot eind januari zeker 49 baby’s door hersenafwijkingen overleden. Echter, in slechts vijf gevallen werd het Zika-virus aangetroffen in de overleden baby's.

In buurland Colombia is bij bijna 3.200 zwangere vrouwen een besmetting vastgesteld met het Zika-virus. Anders dan in Brazilië heeft geen van die vrouwen een baby gekregen waarbij microcefalie is geconstateerd. In Colombia wordt geen pyriproxifen toegevoegd aan water in drinkwaterreservoirs. ABRASCO eist dan ook dat onmiddellijk gestopt wordt met het toevoegen van pyriproxifen en vergelijkbare bestrijdingsmiddelen aan drinkwater.

De ABRASCO-artsen zijn voor structurele maatregelen om de verspreiding van virussen als Zika, dengue en chikungunya aan te pakken. Feitelijk gaat het om armoedebestrijding: het tekort aan huizen, banen, onderwijs en gezondheidszorg moet aangepakt worden en in de armere gebieden dienen waterleidingen en riolering aangelegd te worden.

De in Brazilië gebruikte pyriproxifen heeft de handelsnaam Sumilarv en wordt geproduceerd door het Japanse bedrijf Sumimoto Chemical. Ondertussen varen bedrijven die insecticiden produceren wel bij de huidige aanpak van microcefalie want die is grotendeels gebaseerd op de chemische bestrijding van de overbrenger van het Zika-virus, de Aedes Aegyptimug.

Reduas en ABRASCO beweren dan ook dat de chemische bestrijding van de muggen een bewuste strategie is van de chemische industrie die veel invloed heeft in de Wereld Gezondheidsorganisatie WHO en haar Amerikaanse zusterorganisatie PAHO.

Een momenteel in Brazilië toegepaste tactiek om de mug te bestrijden met genetisch gemodificeerde muggen zal volgens beide organisaties evenmin iets opleveren – behalve voor het Britse bedrijf Oxitec dat GenTec mannetjesmuggen levert met een extra gen waardoor hun nageslacht het larvenstadium niet kan overleven. 

Bron : NOS, Reduas, Abrasco
Bookmark and Share

Bekijk ook


Terug