Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Milieu & Natuur

Midden-Amerika kan droogte in landbouw beter voorspellen

Datum : 04/08/2017
Land : Nicaragua

Midden-Amerika kan droogte in landbouw beter voorspellen

Het nieuwe Monitoringsysteem voor Landbouwdroogte in Midden-Amerika moet preciezer kunnen voorspellen waar en wanneer de landbouw met droogte krijgt te maken. Data worden omgezet in kaarten, die makkelijk te interpreteren zijn door de eindgebruikers.

De informatie voor het systeem is voornamelijk afkomstig van de internationale waarschuwingssystemen van de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties.  Een van die systemen is ASIS, dat wereldwijd landbouwzones opspoort die door droogte kunnen worden getroffen.

ASIS verzamelt per land informatie over de drie jaaroogsten, kaarten van bodemgebruik, de zaaidatums en de cyclusduur per gewas in elk district of elke gemeente. Daarmee kan het systeem periodes van waterstress exact detecteren. Het nieuwe monitoringsysteem analyseert de ASIS-informatie voor Midden-Amerika. Zo kan de regio tijdig reageren op dreigende  droogte en de nodige maatregelen nemen om de miljoenen mensen die van de landbouw leven te beschermen.

Het Monitoringsysteem wordt aangestuurd vanuit Nicaragua. Dat land was een pionier bij de samenwerking met het ASIS-systeem van de FAO. Het systeem is een samenwerking tussen de FAO, het Regionaal Watercomité van het Midden-Amerikaanse Integratiesysteem (SICA) en de meteorologische diensten van de verschillende landen. 

Midden-Amerika is een van de meest kwetsbare regio's ter wereld wat betreft  klimaatverandering. In de klimaatrisico-index staan Honduras, Nicaragua, Guatemala en El Salvador in de top vijftien. Honduras voert die rangschikking zelfs aan.

Bron : IPS
Bookmark and Share


Terug