Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Economie & Ondernemen

Milieudruk in Centraal Amerika versterkt door EU-overeenkomst

Datum : 23/09/2012
Land : Guatemala

Milieudruk in Centraal Amerika versterkt door EU-overeenkomst

De Associatieovereenkomst tussen Centraal Amerika en de Europese Unie (EU) zal de milieudruk in de regio versterken, waarschuwen experts en activisten. Anderen zien echter ook voordelen.

De gevolgen voor het milieu en de bevolking zijn een delicate kwestie in de regio. In Guatemala bijvoorbeeld wordt Montana Explotadora, een dochteronderneming van het Canadese Goldcorp, beschuldigd van vervuiling van rivieren. Daardoor zou de watervoorziening van achttien inheemse gemeenschappen in de westelijke provincie San Marcos in gevaar zijn gekomen.

De Associatieovereenkomst, die op 29 juni ondertekend werd door de EU, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua en Panama, moet nog geratificeerd worden in het Europees Parlement en in de parlementen van de zes Centraal-Amerikaanse landen.

De overeenkomst richt zich op drie terreinen: politieke dialoog, samenwerking en handel. De samenwerking betreft technische ondersteuning en uitwisseling op het gebied van schone energie, mijnbouw, toerisme, visserij, transport, duurzame ontwikkeling en milieu. Wat het milieu betreft is vooral de omgang met natuurrampen en de klimaatverandering van belang, twee dringende kwesties in de regio. Wat politieke dialoog betreft, is het de bedoeling te werken aan goed bestuur, democratie, mensenrechten, gendergelijkheid, de rechten van de inheemse bevolking, armoedebestrijding en migratiekwesties.

De EU was tot nu toe goed voor minder dan 10 procent van de Centraal-Amerikaanse buitenlandse handel. In 2011 exporteerde de EU voor 27,5 miljard euro naar Centraal Amerika. In datzelfde jaar importeerde de EU voor 24 miljard euro, wat leidde tot een handelsoverschot voor de EU.

Bron : MO*, IPS
Bookmark and Share

Bekijk ook


Terug