Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

Minder inwoners en armoede in de favelas van Brazilië

Datum : 23/03/2010

In het laatste decennium zou het aantal inwoners van de Braziliaanse sloppenwijken met 16 procent zijn gedaald, volgens de Verenigde Naties. Brazilië gelooft niet dat de favelas kleiner worden, maar wel dat de armoede er afneemt. De cijfers zijn afkomstig van een rapport van VN-Habitat, een organisatie die zich bezighoudt met problemen rond menselijke nederzettingen. Er zouden nog 54 miljoen mensen in favelas wonen, ruim een kwart van de totale Braziliaanse bevolking. De vermindering van het aantal sloppenbewoners komt door de verminderde migratie van het platteland, maar ook door betere voorzieningen, zoals riolering, in de favelas. Daardoor zijn het volgend de VN geen arme wijken meer.

Volgens autoriteiten in Rio de Janeiro groeien de favelas daar nog altijd. Tussen 1999 en 2008 is er 300 ha sloppenwijken bijgekomen. Van de ruim 5.500 gemeenten in Brazilië telt een derde sloppenwijken. In veel favelas verbeteren de levensomstandigheden wel. Lokale  besturen bouwen latrines of riolen, laten straten verharden en richten gezondheidsposten in. Door het sociale beleid van de Braziliaanse regering kunnen veel bewoners ook zelf wat meer investeren in hun huisjes of naar een beter optrekje verhuizen.

Braziliaanse experts zijn het erover eens dat er nog veel moet gebeuren. De onderwijskansen van kinderen in sloppenwijken moeten verbeteren en microkredieten en microverzekeringen kunnen meer inwoners uit de armoede helpen. In Rio de Janeiro is op 22 maart een vijfdaags forum van VN-Habitat over stedelijke problemen begonnen.
(IPS/gb)

Bookmark and Share


Terug