Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

Misbruik in de kerk

Datum : 24/05/2019
Land : Bolivia

Misbruik in de kerk

Ook in Bolivia blijkt de katholieke kerk niet immuun voor het inmiddels wereldwijde schandaal rond seksueel misbruik door kerkelijke autoriteiten. In zijn boek La trama: detrás de los abusos y delitos sexuales en la Iglesia Católica (Het plot: achter het misbruik en de seksuele misdaden in de katholieke kerk) komt de Argentijnse journalist Julián Maradeo tot een totaal van 65 gevallen van misbruik in Bolivia de afgelopen elf jaar.

Het antwoord van de kerk in Bolivia was hetzelfde als elders: de misdrijven werden gebagatelliseerd, ze werden beschouwd als uitzonderingsgevallen en pedofiele priesters werden overgeplaatst of uit de kerk gezet – waarmee haar formele aansprakelijkheid ophield.

In het eerste gedocumenteerde schandaal speelde de Uruguayaanse geestelijke Juan José Santana Trinidad een hoofdrol. Hij werd in 2007 beschuldigd van het misbruiken van dertig kinderen in het internaat waarover hij de leiding had, in de arme gemeente Tapacari in Cochabamba.

Een sociale instelling in Cochabamba kreeg informatie over deze zaak. Die stuurde de gegevens echter niet door naar justitie, maar besloot om een interne onderzoekscommissie in te stellen. Dat gaf Santana de gelegenheid naar zijn geboorteland te vertrekken waar hij zich drie jaar wist schuil te houden.

Nadat hij opgespoord was, gaf hij zijn misbruik toe. Als reactie werd deze pedofiel ‘uit de kerk’ gezet, hoewel de toenmalige bisschop van Cochabamba, Tito Solari, wel met het Boliviaanse Openbaar Ministerie samenwerkte.

Twee jaar later kwam, opnieuw in Cochabamba, een nieuw schandaal aan het licht toen José Mamami Ochoa beschuldigd werd van het misbruiken van alle 17 kinderen die aan zijn zorgen toevertrouwd waren nadat hun ouders naar Spanje vertrokken waren voor werk.

Mamami werd overgeplaatst naar Itapaya, in hetzelfde departement. De kinderen reisden met hem mee naar zijn nieuwe standplaats waar het misbruik voortduurde. Een van hen wist echter te ontsnappen en na de hulp van bisschop Solari ingeroepen te hebben werd Mamami gearresteerd en in 2010 tot 22 jaar gevangenisstraf veroordeeld.

Een derde zaak waarin sprake was van misbruik van 18 minderjarigen, eindigde met de zelfmoord van de dader toen deze de bescherming van de kerk kwijt was – een kerk die altijd een grote aantrekkingskracht op pedofielen gehad heeft juist door haar gesloten karakter.

Bron : Muywaso.com
Bookmark and Share


Terug