Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

Nieuwe dialoog gestart, maar tussen wie?

Datum : 08/03/2019
Land : Nicaragua

Nieuwe dialoog gestart, maar tussen wie?

Op 27 februari jongstleden. vond de eerste bijeenkomst plaats van een nieuwe dialoog tussen de regering en een delegatie van de Alianza Cívica (Burger Alliantie). Eerder was de dialoog afgebroken, omdat de regering een aantal toezeggingen niet nakwam.

De nieuwe dialoog, die door de regering een onderhandeling genoemd wordt, is door drie van Nicaragua's grootste zakenmannen aangezwengeld: Carlos Pellas, Roberto Zamora en Ramiro Ortiz. Ze smachtten naar een oplossing van de politieke en sociale crisis in het land, omdat deze een duidelijk effect op de economie begint te hebben. De drie werden bij hun gesprek met vertegenwoordigers van de regering Ortega vergezeld door twee bestuursleden van de werkgeversorganisatie COSEP en door kardinaal Leopoldo Brenes en de vertegenwoordiger van het Vaticaan in Managua, Nuntius Stanislaw Waldemar Sommertag.

Maar wie zijn deze drie mannen? Pellas staat aan het hoofd van de machtige Pellas-groep, eigenaar van Nicaragua Sugar Estates Limited, de grootste suikerproducent van het land en producent van de bekende rum Flor de Caña. De rijkdom van Pellas komt ook voort uit investeringen in onder andere banken en autobedrijven. Ortiz en Zamora hebben een sterke positie in het financiële systeem van het land. Ortiz is de president van Grupo Promérica, die actief is in negen landen op het continent en waarvan de activa in 2016 12,6 miljard dollar bedroegen.

Tot april 2018 waren deze zakenmannen bondgenoten in Ortega's 'model van consensus' en profiteerden ze van zijn neoliberale economische beleid. Nu hun belangen in gevaar zijn gekomen door de sociale onrust, pleiten ze voor een dialoog om een einde te maken aan “de crisis die de economie van het land dreigt te vernietigen”. Ondanks dat een aantal leden van de Alianza Cívica als politieke gevangenen wordt vastgehouden en anderen het land uit zijn gevlucht, stemde de Alianza toch in met een dialoog en stelde ze een delegatie samen om met vertegenwoordigers van het regime in gesprek te gaan. Bij veel Nicaraguanen leeft echter de angst dat deze dialoog zal leiden tot een pact tussen de verschillende machtige groepen met economische belangen in het land, waarmee de roep om gerechtigheid ondergesneeuwd zal raken.

Opvallend is dat de dialoogtafel volledig uit mannen bestaat. President Ortega en vice-president Murillo zijn niet aanwezig bij de gesprekken. De gesprekken mogen niet opgenomen worden en er wordt enkel na afloop van de sessies over reeds besloten kwesties gecorrespondeerd.

Bron : Nica nieuwsbrief
Bookmark and Share


Terug