Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Milieu & Natuur

Nieuwe milieuwetgeving voor Mexico

Datum : 19/06/2012
Land : Mexico

Nieuwe milieuwetgeving voor Mexico

Met twee nieuwe milieuwetten is Mexico een voorbeeld voor moderne milieuwetgeving voor andere landen. Volgens Barry Gardiner, de vice-voorzitter van Globe, veranderen de nieuwe wetten over burgerbescherming en klimaatwijziging de milieuwetgeving van het land fundamenteel. Globe is een samenwerkingsverband van parlementsleden van grote landen die zich over milieuthema's buigen. Gardiner deed de uitspraak op het eerste Wereldcongres voor Milieuwetgeving.

De twee wetten bescherming de bevolking beter tegen rampen en tegen de gevolgen van de klimaatveranderingen. De wet op de burgerbescherming moderniseert de bouwnormen in gebieden die gevoelig zijn voor aardbevingen, maakt een verzekering voor particulieren en rechtspersonen verplicht en verplicht de overheid om risicokaarten op te maken en verantwoordelijken voor burgerbescherming op te leiden. De wet op de klimaatwijziging verplicht de regering om een strategie uit te werken met beschermingsmaatregelen tegen de gevolgen van de opwarming van de aarde en wil bereiken dat de Mexicaanse uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 met 30 procent vermindert en met 50 procent tegen 2050, met het jaar 2000 als basis.

Het parlement keurde ook een substantiële hervorming van twee andere wetten goed, een over duurzame bosontwikkeling en een over ecologisch evenwicht en milieudiensten. Hierdoor moet de uitstoot van broeikasgassen door ontbossing afnemen en het beheer van milieudiensten verbeterd worden voor de lokale bevolking. 

De steun van Globe was volgens Mexicaanse parlementsleden van essentieel belang bij de voorbereiding van de nieuwe wetten door een bijdrage in advies over technische milieukwesties en wetgevende en administratieve processen.

 

Bron : Star Nieuws
Bookmark and Share


Terug