Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

Nieuwe paus is Argentijn

Datum : 14/03/2013
Land : Argentinië

Nieuwe paus is Argentijn

Kardinaal Jorge Mario Bergoglio (76) uit Argentinië is verkozen tot nieuwe paus. Hij heeft Franciscus als zijn naam gekozen. Hij is de eerste Latijns-Amerikaanse paus ooit en de eerste jezuïet die  paus is geworden sinds Gregorius III (731-741). Wereldwijd wordt lovend gereageerd op de benoeming, al zijn er ook kritische geluiden.

Hij lijkt zowel conservatief als progressief te zijn. Zo is hij tegen het homohuwelijk, abortus en euthanasie. Maar op sociaal gebied bekritiseert hij de ongelijkheid en de uitwassen van het kapitalisme. Op een vergadering van Latijns-Amerikaanse bisschoppen in 2007 zei hij: “We leven in het meest ongelijke deel van de wereld, dat de grootste groei kent en het minst de armoede heeft verlicht. De ongelijke verdeling van goederen gaat door, die leidt tot sociale ellende en een inperking van de mogelijkheden voor een beter leven voor veel van onze broeders.”

De Argentijnse president Cristina Fernández de Kirchner feliciteerde een uur na de bekendmaking via Twitter de nieuwe paus en wenste hem een “vruchtbare pastorale taak” bij het leiden van de kerk. “Het is mijn wens en die van de regering bij de grote verantwoordelijkheden die u wachten op het gebied van gerechtigheid, gelijkheid, broederschap en vrede voor de mensheid.” Maar het is bekend dat Fernández fikse aanvaringen heeft gehad met Bergoglio over het homohuwelijk – dat intussen bij wet is erkend – en andere onderwerpen. Haar man en voormalig president Néstor Kirchner beschreef de aartsbisschop als “de werkelijke tegenstander”. Er gaan ook geruchten dat het contact tussen de Kirchners en Bergoglio meerder jaren slecht was vanwege diens weigering spijt te betuigen over de rol van de katholieke kerk tijdens de Argentijnse dictatuur onder Videla ( 1976 tot 1983).

Terwijl aanhangers van de nieuwe paus in Argentinië hun blijdschap betuigden voor de keuze voor deze nederige en eenvoudig levende man, waren er ook andere geluiden te horen. Zo vertelde Eduardo de la Serna, coördinator van een linkse groep priesters, aan Radio del Plate dat hij niet blij was met de aanstelling van Bergoglio. “Hij is een man van de macht en hij weet hoe hij zich tussen machtige mensen moet positioneren. Ik heb nog steeds mijn twijfels over zijn rol bij de verdwijning van twee jezuïeten tijdens de dictatuur.” Ook mensenrechtenactivisten en journalisten beschuldigen hem van verantwoordelijkheid voor deze ontvoering. Onder hen de bekende Argentijnse onderzoeksjournalist Horacio Verbistky.

Hij beschrijft in het boek El Silencio (De Stilte)  uit 2005 hoe bisschoppen de militaire junta van dictator Jorge Videla gedoogden. Ze zouden zelfs hebben geholpen bij de bestrijding van gemeenschappelijke vijanden, zoals atheïsten en communisten. Bergoglio zelf was volgens Verbitsky in 1977 betrokken bij de verdwijning van twee linkse jezuïeten. Hij zou de twee hebben verzocht hun werkplekken te verlaten om problemen met de militaire autoriteiten te voorkomen. Ze weigerden echter hun werkzaamheden neer te leggen. Bergoglio, die toen deel uitmaakte van de leiding van de jezuïeten in Argentinië, zou vervolgens tegen de militairen hebben gezegd dat het tweetal niet meer voor de orde werkte. Hierdoor konden ze worden opgepakt. Bergoglio heeft nooit op deze aantijgingen willen reageren, maar verklaarde enkele jaren geleden tegen de media dat hij juist verscheidene mensen heeft geholpen om een schuilplaats te vinden. De twee jezuïeten  werden uiteindelijk door de militairen vrijgelaten.

In het boek Het gedroomde land. Reis naar het hart van Argentinië van Vera Keur en Theo van Stegeren valt op pagina 200 en 201 te lezen: “Toen zijn collega-bisschop Angelelli (een voorstander van mensenrechten) tijdens de dictatuur  werd vermoord, protesteerden drie collega-bisschoppen, maar Bergoglio hield zijn mond. Namens de Jezuïtische Universiteit verleende Bergoglio een eredoctoraat aan het juntalid admiraal Massera (die in 1985 tot levenslang werd veroordeeld wegens misdrijven tegen de menselijkheid). Toen in 2007 de straf voor priester Cristian van Wernich wegens medeplichtigheid aan moord en marteling in hoger beroep werd bevestigd, getuigde volgens Bergoglio die uitspraak van 'politieke manipulatie’". Volgens een artikel in NRC Handelsblad destijds vroeg getuige Estela de Cuadra, wier zus onder de junta verdween: “Heeft hij helemaal niks te zeggen over dit proces?"
 

Bron : El Clarín, BBC, The Guardian, Spits, Trouw
Bookmark and Share

Bekijk ook


Terug