Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

Nog geen zicht op doorbraak

Datum : 31/07/2020
Land : Curaçao

Nog geen zicht op doorbraak

Ambtelijk overleg tussen Nederland en Curaçao, Aruba en Sint Maarten over de voorwaarden die Den Haag stelt aan nieuwe coronaleningen heeft nog niet geleid tot uitzicht op een doorbraak.

De landen hebben ieder voor zich aanpassingen voorgesteld, maar volgens ingewijden is Nederland alleen bereid op ondergeschikte onderdelen aan de wensen tegemoet te komen, zoals het verduidelijken van formuleringen die voor meerdere uitleg vatbaar zijn.

Ten aanzien van essentiële onderdelen van het voorwaardenpakket weigert Nederland echter concessies te doen. Ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zouden wel openstaan voor alternatieven, maar alleen als die hetzelfde resultaat opleveren: structureel beheersbare overheidsfinanciën en een weerbare economie met een goed functionerende arbeidsmarkt. Aan het toezicht door een ‘Caribische hervormingsentiteit’ wenst Nederland al helemaal niet te tornen.

Wat zich, aldus de bronnen, bij de besprekingen wreekt is dat de landen ondanks de veelvuldig herhaalde adviezen van het College Financieel Toezicht hun financieel beheer niet op orde hebben, waardoor er twijfels zijn over de cijfermatige onderbouwing van tegenvoorstellen.

In de Rijksministerraad van 10 juli hebben Curaçao, Aruba en Sint Maarten de voorwaarden verworpen in de hoop Nederland tot aanpassing te kunnen bewegen. Op 14 augustus is de eerstvolgende bijeenkomst van de raad.

Inmiddels zijn in de hoofdstad van Curaçao, Willemstad, de ergste sporen van de rellen vorige maand (foto) opgeruimd. Deze rellen waren gericht tegen bezuinigingen van de eilandregering als gevolg van de coronacrisis.

Bron : Koninkrijk.nu, Curacao.nu
Bookmark and Share


Terug