Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

OAS herkiest Luís Almagro tot secretaris-generaal

Datum : 23/03/2020

OAS herkiest Luís Almagro tot secretaris-generaal

De 54e Bijzondere Algemene Vergadering van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) heeft afgelopen vrijdag Luís Almagro herkozen als secretaris-generaal en Nestor Mendez als adjunct-secretaris-generaal van de organisatie.

De Uruguyaan Almagro werd herkozen met 23 van de 33 door de lidstaten uitgebrachte stemmen. Kandidaat María Fernanda Espinosa uit Ecuador behaalde 10 stemmen en één land, de Dominicaanse Republiek, was afwezig. Na zijn herverkiezing sprak Almagro zijn dank uit aan degenen die zijn kandidatuur steunden en zwoer hij: "Ik zal alle inspanningen blijven doen om meer rechten voor meer mensen in alle 34 lidstaten te waarborgen."

Nestor Mendez, uit Belize, werd bij acclamatie herkozen. Hij zei: "Ik beloof ervoor te zorgen dat deze organisatie optimaal gepositioneerd is om elk van haar lidstaten te helpen bij het aanpakken van de wereldwijde pandemie en andere crises die onze wereld op dit moment teisteren."

Zowel Almagro als Mendez zullen hun tweede mandaat voor vijf jaar vanaf 26 mei 2020 vervullen. Geen van beiden zal herkiesbaar zijn zodra ze hun tweede termijn hebben afgerond. De vergadering werd gehouden op het hoofdkantoor van de OAS in Washington, D.C.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo feliciteerde de Uruguayaanse diplomaat en zei in een korte verklaring dat "met secretaris-generaal Almagro aan het roer heb ik vertrouwen in de toekomst van de OAS en de Amerika's. Onder Almagro's  zullen de Verenigde Staten blijven samenwerken met onze partners bij de OAS om democratie, mensenrechten, veiligheid en economische welvaart voor de bevolking van Amerika te bevorderen en te verdedigen.”

De stemming van vandaag door de OAS-lidstaten toont aan dat zelfs in de meest uitdagende tijden, zoals waar we mee te maken hebben met de COVID-19-pandemie, ons halfrond van vrijheid standvastig blijft in het beschermen van onze gedeelde waarden."

Pompeo schetste ook wat kan worden beschouwd als een niet-officiële agenda van Amerikaanse belangen voor de tweede periode van Almagro. “Wanneer we de bedreiging voor de volksgezondheid van COVID-19 overwinnen, staan de volkeren van Amerika en het Caribisch gebied voor andere uitdagingen, zoals het volledige herstel van de democratie in Nicaragua en Venezuela; naleving van vrije, eerlijke en geloofwaardige verkiezingsprocessen in Guyana; en het Cubaanse regime verantwoordelijk houden voor zijn kwaadaardige activiteiten.”

“Er zijn ook kansen in overvloed, waaronder de aanstaande democratische verkiezingen in Bolivia en de uitvoering van een reeks OAS-programma's en initiatieven om veerkracht te vergroten; versterking van democratisch bestuur, mensenrechten en fundamentele vrijheden; en het economische concurrentievermogen en de ontwikkeling in de regio versterken ”.

Bron : Mercopress
Bookmark and Share


Terug