Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

OAS keurt humanitaire assistentie Venezuela goed

Datum : 28/03/2019
Land : Venezuela

OAS keurt humanitaire assistentie Venezuela goed

De Permanente Raad van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) heeft afgelopen woensdag de resolutie “Humanitaire Assistentie in Venezuela” goedgekeurd. Hiermee moedigt het de lidstaten, permanente waarnemers en competente internationale organisaties aan “om door te gaan met het bieden van steun en de implementatie van maatregelen om de humanitaire crisis in Venezuela het hoofd te bieden.”

Het document dringt er ook bij de Venezolaanse overheidsinstellingen, met name de militaire en politie-instellingen, op aan "de toegang van humanitaire hulp tot Venezuela niet te blokkeren, met respect voor de humanitaire beginselen van de mensheid, onpartijdigheid, neutraliteit en operationele onafhankelijkheid van humanitaire hulp, evenals respect voor mensenrechten.”

De resolutie is goedgekeurd met negentien stemmen vóór (Argentinië, de Bahama’s, Brazilië, Canada, Chili, Colombia, Costa Rica, Ecuador, de Verenigde Staten, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Jamaica, Panama, Paraguay, Peru, Dominicaanse Republiek en Saint Lucia), vijf stemmen tegen (Antigua en Barbuda, Nicaragua, Saint Vincent en de Grenadines, Uruguay en Venezuela), acht onthoudingen (Barbados, Belize, Bolivia, El Salvador, Mexico, Saint Kitts en Nevis, Suriname en Trinidad en Tobago) en twee afwezige landen (Dominica en Grenada).

De resolutie onderstreept “dat de Venezolaanse sluiting van haar grenzen met Brazilië en Colombia ertoe heeft geleid dat de bevolking, met name de meest kwetsbare groepen, geen toegang heeft tot voedsel, medicijnen, medische behandeling en onderwijs ”. Ook spreekt de resolutie haar bezorgdheid uit over de ineenstorting van de Venezolaanse gezondheidzorg. “Dat heeft geleid tot het opnieuw opduiken van besmettelijke ziektes die eerder waren uitgeroeid in Venezuela en naastgelegen landen in de regio.”

Bron : Mercopress
Bookmark and Share

Bekijk ook


Terug