Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

OAS veroordeelt arrestatie familieleden gevangenen

Datum : 18/11/2019
Land : Nicaragua

OAS veroordeelt arrestatie familieleden gevangenen

Het secretariaat-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) heeft zijn bezorgdheid geuit en veroordeelt de laatste onderdrukking en detentie van demonstranten die in Nicaragua zijn gemeld.

De belegering en intimidatie van de families van politieke gevangenen in de kerk van San Miguel de Masaya is een flagrante schending van de rechten van mensen die zich vreedzaam uiten voor de vrijheid van hun familieleden.

Ook verwerpt het secretariaat-generaal van de OAS de detentie van minstens dertien personen die hun steun betuigden aan de familieleden van gevangenen en roept op tot onmiddellijke vrijlating. De arrestatie is nog betreurenswaardiger, omdat deze mensen onder bescherming van de katholieke kerk stonden, een entiteit die door alle politieke actoren in Nicaragua wordt erkend.

De OAS blijft de situatie in Nicaragua nauwlettend volgen en herhaalt dat de burgerlijke en politieke vrijheden, vrede, gerechtigheid en de terugkeer van democratische instellingen in het land moeten worden hersteld. Gebeurtenissen zoals die zich hebben voorgedaan, vormen een tegenslag in de recente vooruitgang in Nicaragua. Ze bevestigen opnieuw de noodzaak om een kader voor dialoog tussen de verschillende sectoren van de samenleving tot stand te brengen, om de geleidelijke verslechtering van het klimaat van sociale coëxistentie en democratische normen te voorkomen.

 

Bron : Mercopress
Bookmark and Share

Bekijk ook


Terug