Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

Omstreden volkstelling in Argentinië

Datum : 26/10/2010

ARGENTINIË - Deze week begint in Argentinië een grootschalige volkstelling. Het is de eerste keer sinds de negentiende eeuw dat ook de zwarte bevolking als aparte groep wordt geteld. Maar de telling vindt plaats in een sfeer van controverse en wantrouwen bij de bevolking. In totaal 600.000 medewerkers trekken langs huizen, ziekenhuizen en gevangenissen in alle provincies van het land. Voor het eerst in meer dan honderd jaar tellen ze de mensen van Afrikaanse afkomst apart. Dat is een kleine minderheid die tot nog toe onzichtbaar was in de statistieken.
Maar de volkstelling is erg controversieel. Campagnes op online netwerksites en artikelen in de media hebben een sfeer van wantrouwen en angst veroorzaakt. Sommige Argentijnen vrezen dat criminelen zichzelf zullen voordoen als medewerkers om zo huizen binnen te dringen. De regering-Fernandez heeft beloofd dat er meer politie op straat zal zijn en dat de enquêteurs identiteitsbewijzen zullen dragen die niet te vervalsen zijn.
De controverse rond de volkstelling draait om het groeiend wantrouwen rond het Nationale Instituut voor Statistiek en Census (INDEC) sinds dat in 2007 werd overgenomen door de overheid. Daarbij werd een groot deel van de medewerkers ontslagen. Sinds de interventie van de overheid worden de maandelijkse cijfers van het instituut rond inflatie, werkloosheid en armoede met meer argwaan bekeken.
Medewerkers van het INDEC die ontevreden zijn met de inmenging van de overheid, publiceerden net voor de census een kritisch rapport. "De census wordt geplaagd door ernstige tekorten die allemaal te maken hebben met ontmanteling van het instituut door de interventie van de overheid sinds 2007", stellen de auteurs. De voorbereiding van de volkstelling werd onderbroken en veel deskundigen werden verwijderd en vervangen door minder gekwalificeerd personeel. Er werden te weinig tests uitgevoerd en zaken die als verbetering voorgesteld worden, hebben in het beste geval weinig nut. De auteurs wijzen onder meer op de telling van inheemse bevolking, die door de overheid als vernieuwing werd voorgesteld, maar die eigenlijk al in 2001 gebeurde en nu minder diepgaand zal zijn.

Bij de Argentijnen van Afrikaanse afkomst heerst enthousiasme over de telling. De bevolkingsgroep werd voor het laatst apart geteld in 1895, en sindsdien is de mythe gegroeid dat Afro-Argentijnen niet langer bestaan na epidemieën en oorlogen. Toch zijn er naar schatting nog zo'n twee miljoen Argentijnen van Afrikaanse afkomst.
"We vechten al tien jaar tegen die racistische vooroordelen", zegt Ernesto Robledo van de organisatie Afrocultural in Buenos Aires. Hij vreest wel dat veel respondenten het liever niet hebben over hun Afrikaanse afkomst. "Ons allemaal tellen, zodat we weten met hoeveel we zijn, is een goede start, vooral om het verkeerde idee uit de wereld te helpen dat er geen zwarte mensen zijn. Maar de echte uitdaging is wat we daarna doen, op basis van die cijfers."
(IPS)

 

Bookmark and Share


Terug