Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

Onderzoek naar brandstofprijzen op Bonaire

Datum : 19/06/2020
Land : Bonaire

Onderzoek naar brandstofprijzen op Bonaire

Op het Benedenwindse eiland Bonaire is een gemengde commissie ingesteld die onderzoek gaat doen naar de samenstelling van brandstofprijzen op dit Caribische Openbaar Lichaam (bijzondere gemeente).

Het Openbaar Lichaam gaf aan dat zij met ingang van 3 april 2020 de maximumprijzen van brandstoffen aan de pomp sterk naar beneden heeft bijgesteld. Deze maatregelen zijn onder meer genomen in verband met de Covid-19 pandemie.

De pandemie heeft ook gevolgen voor leverancier Curoil, de pompstations en de verkoop van brandstoffen. Zo is de verkoop van brandstof op de luchthaven grotendeels weggevallen.

Door de leverancier en distributeurs moeten additionele maatregelen worden genomen om de distributie van brandstoffen op Bonaire te blijven garanderen. Bonaire heeft een belang bij de continuïteit van de brandstofvoorziening.

Gegeven deze omstandigheden heeft het Bestuurscollege de prijzen van gereguleerde brandstoffen in de maanden mei en juni niet verder verlaagd.

Tussen Curoil en het bestuurscollege zijn inmiddels afspraken gemaakt om een commissie samen te stellen bestaande uit deskundigen om het mechanisme voor de vaststelling van brandstofprijzen op het eiland vast te stellen.

Bron : Bonaire.nu
Bookmark and Share

Bekijk ook


Terug