Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Onderzoek & Wetenschap

Onderzoek naar Nederlands scheepswrak in Brazilië

Datum : 08/12/2012
Land : Brazilië

Onderzoek naar Nederlands scheepswrak in Brazilië

Voor het eerst wordt er onderzoek gedaan naar een gezonken Nederlands schip uit de zeventiende eeuw dat voor de kust van Brazilië ligt. Het gaat om het in 1648 gezonken admiraliteitsschip De Utrecht, een oorlogsschip uit de zeventiende eeuw dat ligt op de bodem bij de Braziliaanse stad Salvador da Bahia. De onderzoekers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hopen meer kennis te vergaren over de activiteiten van Nederlandse schepen in het gebied, waar de West Indische Compagnie destijds erg actief was.

Veel schepen gingen in die tijd ten onder in de jacht op het zilver van de Spaanse en Portugese galjoenen. Ook hopen de onderzoekers meer te weten te komen over hoe de resten van het schip bewaard kunnen blijven onder water. Vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw wordt er al gedoken naar het wrak, maar archeologisch onderzoek is nooit gedaan.

Er zijn al verschillende voorwerpen gevonden in het schip. Ook sportduikers hebben regelmatig het wrak bezocht. In 2007 heeft de Rijksdienst al gedoken naar het schip. Toen bleek dat het schip nog in dusdanig goede staat was dat er nader onderzoek kan worden gedaan. Het onderzoek is de eerste actie van het project Nederlandse wrakken overzee van de Rijksdienst.

Bron : Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
Bookmark and Share


Terug