Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Onderzoek & Wetenschap

Onderzoekers zuiveren water met diamant

Datum : 07/09/2014
Land : Mexico

Onderzoekers zuiveren water met diamant

Een groep Mexicaanse onderzoekers heeft een methode gevonden om water te zuiveren van landbouwgif. Door op het water een letterlijk flinterdunne laag van diamanten te leggen en er vervolgens een krachtige elektrochemische stroom door heen te sturen is het ze gelukt het in het water aanwezige landbouwgif om te zetten in koolstofdioxide en onschadelijke zouten. Na dit proces is het water gezuiverd maar nog niet drinkbaar, zegt onderzoeksleider Rubén Vásquez Medrano van de Universidad Iberoamericana. “Voordat het kan worden gedronken moet het nog door een reguliere waterzuiveringsinstallatie.”

“We zijn begonnen met het aanpakken van het uiterst toxische anti-insectenmiddel methylparathion,” legt onderzoeksleider Rubén Vásquez Medrano uit. De stof methylparathion wordt gebruikt in de landbouw als gif tegen ongedierte. Vooral in zuidelijk Mexico wordt het op grote schaal toegepast in de sierbloemen-, en groenteteelt.

Het in de VS ontwikkelde landbouwgif is omstreden omdat het bij mensen hun zenuwstelsel aantast. In Mexico is het echter populair onder telers vanwege de lage prijs en effectiviteit. In een recente onderzoek bleek dat methylparathion is aangetroffen in verschillende meren in concentraties die schadelijk zijn voor in het water levende organismen. Tevens zijn er resten van de insecticide aangetroffen in voedingsmiddelen en drinkwater.

“Het voornaamste probleem van methylparathion is dat het natuurlijke afbraakproces uiterst traag verloopt. Het duurt maanden en gedurende die periode tast het de omringende flora en fauna aan. De stof maakt zwemmen en drinken voor mensen risicovol”, zegt Vásquez.

De onderzoekers hebben het trage afbraakproces weten te versnellen. In de opstelling lukte het ze twee liter vervuild water in vier uur te zuiveren. “Het water geeft zuurstof af en dit bindt zich deels met de methylparathion, en een deel van de methylparathion verandert via tussenstappen in koolstofdioxide en onschadelijke zouten.” Na de vier uur is het water schoon genoeg, op enkele stoffen na, die er in de reguliere waterzuivering uit worden gehaald en is het resultaat drinkwater.

“Nadeel is dat het proces relatief veel energie kost. Hier ligt weer een nieuwe uitdaging. We willen het proces optimaliseren en de tijd nodig voor omzetting verminderen maar met dezelfde hoeveelheid. ” In de toekomst hoopt Vásquez de techniek te kunnen toepassen op grotere schaal, en hoopt hij de techniek te kunnen loslaten op het afbreken van andere gifstoffen.

Bron : El País
Bookmark and Share

Bekijk ook


Terug