Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

Paraguay drukt half miljoen rekenboeken met spelfouten

Datum : 26/02/2020
Land : Paraguay

Paraguay drukt half miljoen rekenboeken met spelfouten

Vlak voor carnaval zijn de scholen in Paraguay na een lange zomervakantie weer begonnen. Kort daarvoor kondigde het ministerie van Onderwijs aan dat een half miljoen leerlingen tussen de zes en veertien jaar oud vanaf dat moment zouden beschikken over “nieuw en innovatief” lesmateriaal. Groot was de verrassing van docenten die het materiaal enkele weken geleden al in handen kregen: de boekjes staan vol spelfouten. Leerlingen lezen “claces”, “calacular” en “problamas” in plaats van “clases”, “calcular” en “problemas”, er ontbreken accenten en werkwoordvervoegingen sluiten niet aan op de bijbehorende persoonsvorm. De boeken hebben ongeveer 330.000 dollar gekost, volgens het ministerie van Onderwijs, een bedrag dat gefinancierd is door de Europese Unie.

De minister van Onderwijs, Eduardo Petta, gaf eerst zijn ambtenaren de schuld van de spelfouten, daarna de drukkerij, en tenslotte probeerde hij het probleem af te doen als onbelangrijk, terwijl hij op een persconferentie zei dat de leerlingen de fouten er wel uit zouden halen. Ook zei hij dat de Europese Unie, als donor, de verantwoordelijkheid draagt voor het eindresultaat. Enkele uren later, terwijl grapjes met een foto van de minister en talloze spelfouten de sociale media overspoelden, bracht de ambassade van de Europese Unie een verklaring naar buiten waarin ze betreurden dat een deel van de fondsen die de Unie aan het ministerie van Financiën heeft overgemaakt gebruikt zijn voor de publicatie van lesmateriaal dat niet aan de verwachte kwaliteitseisen voldoet. “We dringen er bij de overheid op aan de controle op kwaliteit te verbeteren opdat de doelstellingen behaald worden”, zo valt op de website van de ambassade te lezen.

Petta bleef volhouden dat de schuld bij de Europese Unie lag totdat hij dreigde te worden afgezet als minister. Uiteindelijk stond hij toe dat twee topambtenaren werden ontslagen.

In augustus loopt een langdurige financiering door de Europese Unie ten einde. In totaal investeerde de Unie sinds 2014 180 miljoen dollar in Paraguay, waarvan 91 miljoen bestemd was voor het verbeteren van het onderwijs. “Onderwijs is een investering op de middellange en lange termijn. We gaan ermee door, ondanks kleine fouten in een of ander boek,” zei Matteo Sirtori, EU ambassadeur in Paraguay, na een gesprek met Eduardo Petta. De laatste heeft publiekelijk excuses aangeboden voor zijn eerdere reacties: “Ik kampte met gezondheidsproblemen en gaf niet het meest adequate antwoord.” De verdere verspreiding van de rekenboeken is gestopt, de fouten zullen eerst verbeterd worden.

Bron : El País
Bookmark and Share

Bekijk ook


Terug