Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

Paus Benedictus XVI in Mexico minder populair dan voorganger

Datum : 26/04/2010

Paus Benedictus XVI in Mexico minder populair dan voorganger

Mexico is een belangrijk land voor de Rooms-Katholieke Kerk en haar leiding in het Vaticaan. Immers, van alle katholieken komt 10 procent uit Mexico, meer dan welk ander land ter wereld ook. De basiliek van Guadalupe in Mexico-Stad is de drukstbezochte kerk ter wereld na de Sint-Pieter in Rome. En geen land telt meer katholieke seminaries, colleges en universiteiten. De in 2005 overleden paus Johannes Paulus II, in Mexico ‘Juan Pablo Segundo’, genoot een bijzonder grote populariteit onder de Mexicanen. Mexico was het land dat hij het vaakst bezocht en waar zijn dood nog altijd wordt betreurd. Voor zijn opvolger ‘Benedicto XVI’ zijn de gevoelens van de Mexicanen minder sterk, zo blijkt uit een enquête, gehouden naar aanleiding van het vijfjarig ambtsjubileum, deze maand, van de zittende paus.
De enquête is een representatieve steekproef onder 100 miljoen katholieke Mexicanen, waarvan 55 procent praktiserend zegt te zijn. Acht van de tien Mexicaanse katholieken, zowel praktiserende als niet-praktiserende, geven Benedictus weliswaar een voldoende en op de vraag of hij het beter doet dan zijn voorganger, antwoord een ruime meerderheid van de praktiserende katholieken dat hij het even goed of beter doet. Van de niet-praktiserenden vindt echter 40 procent dat hij het slechter doet. Ten aanzien van een bezoek van de paus geeft 42 procent van de gelovigen aan dat ze daarbij niet dezelfde emotie zouden hebben als bij de bezoeken aan Mexico van Paus Johannes Paulus II. 44 Procent van de niet-praktiserende katholieken is radicaler en zegt thans bij een pausbezoek geen positief gevoel te hebben.
Mogelijk spelen bij de minder positieve gevoelens voor Benedictus de recente berichten over seksueel misbruik en pedofilie door priesters een rol. Van de Mexicaanse katholieken vindt 56 procent de berichten over misbruik en pedofilie ernstig. 30 Procent is van mening dat de berichtgeving niet betrouwbaar is en afkomstig van vijanden van de Kerk die haar te gronde willen richten. Over de rol van de paus in het schandaal zijn de ondervraagden verdeeld. 43 Procent meent dat de paus oprecht bezorgd is, terwijl 42 procent vindt dat hij meer bezig is om de zaak toe te dekken dan op te lossen. Precies de helft van de Mexicaanse katholieken ziet in het schandaal geen bedreiging voor de Kerk in hun land. 46 Procent van hen is het hier niet mee eens en voorziet gevolgen voor de dominante positie van de Rooms-Katholieke Kerk in Mexico. Op de vraag of het seksschandaal hun vertrouwen in de institutie heeft aangetast, antwoord 52 procent bevestigend. 57 Procent geeft aan hun kinderen niet meer naar een door paters geleide school te sturen.
(El País)

Bookmark and Share


Terug