Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

Peru: meer rechten voor mensen met handicap

Datum : 07/09/2018
Land : Peru

Peru: meer rechten voor mensen met handicap

Eerder deze week ondertekende president Martín Vizcarra een decreet dat mensen met een handicap formeel rechtspersoonlijkheid geeft. Met de publicatie daarvan in het staatsblad El Peruano is nu eindelijk formeel geregeld dat zij hun eigen beslissingen kunnen nemen zonder tussenkomst van derden.

Artikel 42 van de nieuwe wet stelt dat alle personen van 18 jaar en ouder in staat zijn hun rechten uit te oefenen, “inclusief mensen met een beperking, gelijk aan alle anderen, in alle aspecten van het leven, onafhankelijk of zij hiervoor in redelijkheid aanpassingen nodig hebben of niet.”

De wet stelt bovendien dat mensen die hulpmiddelen of ondersteuning nodig hebben, die “aan kunnen vragen of ontwerpen naar eigen inzicht.” De wet maakt een uitzondering voor mensen die in coma geraakt zijn, tenzij ze van tevoren een ander aangewezen hebben hun belangen te behartigen.

Vrijwilligheid is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Deze kan expliciet zijn, maar ook stilzwijgend, verbaal gegeven, in gebaar of geschreven (al dan niet digitaal), of anderszins.

Onafhankelijk congreslid Alberto de Balaunde was een van de eersten die het decreet verwelkomden. Via twitter liet hij weten blij te zijn dat er “na jaren van strijd, eindelijk een juridische hervorming plaatsgevonden heeft waarbij mensen met een handicap rechtspersoonlijkheid gekregen hebben” en zodoende zelf verantwoordelijk zijn geworden voor hun eigen beslissingen en hun eigen levens. “Het is ons gelukt via een presidentieel decreet voor elkaar te krijgen wat eerder via het congres niet lukte”, vervolgde hij en hij bedankte alle organisaties van mensen met een beperking die deze belangrijke stap mogelijk gemaakt hebben.

Bron : la republica, peru
Bookmark and Share


Terug