Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

Politieke crisis in Haïti verergerd

Datum : 23/09/2020
Land : Haïti

Politieke crisis in Haïti verergerd

Al eerder schreven we over de politieke crisis in Haïti en over het toenemende geweld van gewapende bendes. Het afgelopen weekeinde verergerde de politieke crisis zich, terwijl gewapende bendes huishielden in Bel Air, een oude wijk dichtbij het centrum van Port-au-Prince. De wijk was de afgelopen maand al enkele malen eerder tot een slachtveld gemaakt door bendes, met doden en gewonden en veel materiële schade. Ook afgelopen zaterdag vielen er twee doden, terwijl huizen in brand gestoken werden en bewoners slechts het vege lijf konden redden. Ze vinden soms onderdak bij familie en vrienden in nabijgelegen buurten, maar velen bivakkeren in de openlucht, op de grote ster midden op het plein Champs de Mars tegenover het presidentieel paleis.

Hoewel de getroffenen vlakbij het centrum van de macht proberen te overleven, heeft de president nog niet gereageerd op het geweld noch hulp aan de overlevenden gegeven. Ook van de kant van de politie blijft het stil. De doden die de afgelopen tijd vielen zijn daarom slechts een schatting; officiële cijfers ontbreken. De stilte van de politie heeft misschien te maken met het feit dat er één naam rond zingt wanneer mensen gevraagd wordt naar de aanstichter van het geweld: Jimmy Chérisier, een voormalig politieman die al geruime tijd met bendegeweld in verband gebracht wordt en die, naar verluid, zijn invloedssfeer wil uitbreiden naar de wijk Bel Air. Vertrekken de bewoners niet goedschiks, dan maar kwaadschiks door moorden en brandstichting.

Een andere reden voor de stilte van de politie is de verdeeldheid binnen het korps en het feit dat hun terechte klachten over gebrekkig materiaal en lage salarissen niet gehoord worden. In reactie hierop heeft een aantal van hen zich verenigd in de beweging Fantôme 509, die met geweld probeert het gelijk te halen. Op die wijze slaagden ze er half september in om twee collega’s te ‘bevrijden’. De agenten waren gearresteerd in verband met het onderzoek naar de moord op de deken van de orde van advocaten enkele weken eerder.

En de president? Hij kondigde het afgelopen weekend aan dat hij erin geslaagd is een nieuwe tijdelijke kiesraad samen te stellen, nadat de eerdere raad onlangs collectief ontslag had genomen. Normaal is de samenstelling van deze raad, CEP volgens de Haïtiaanse afkorting, een proces van onderhandeling tussen oppositie en regeringspartijen, waarbij geprobeerd wordt consensus te bereiken over de negen leden die elk een sector van de Haïtiaanse samenleving vertegenwoordigen. Het feit dat de president zelf de leden heeft geselecteerd en benoemd is aanleiding tot protest, woede en ook zorg. Glijdt Haïti af in de richting van een dictatuur, vragen sommigen zich af. Het lijkt erop dat de verkiezingen tegen elke prijs op korte termijn gehouden moeten worden. Is het toeval dat de Amerikaanse ambassadrice enkele dagen eerder tweette dat president Jovenel Moïse snel een kiesraad moest benoemen, terwijl zij de oppositie waarschuwde hier toch vooral mee in te stemmen op straffe van “sancties”? 

Bron : website COEH (Coordination Europe-Haïti)
Bookmark and Share

Bekijk ook


Terug