Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

Populariteit Rousseff naar dieptepunt

Datum : 30/06/2013
Land : Brazilië

Populariteit Rousseff naar dieptepunt

De Braziliaanse president Dilma Rousseff heeft 27 procent van haar populariteit verloren in de afgelopen drie weken. Begin juni noemden 57 procent van alle Brazilianen haar beleid “goed”, nu is dat teruggelopen naar 30 procent. Dat blijkt uit een enquête van Datafolha, waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in het tijdschrift Folha da São Paulo. Het is de eerste enquête na de massademonstraties van afgelopen weken. Ofschoon de protesten niet zijn gericht op een specifieke partij, instelling of politicus, lijdt het geen twijfel dat de brede ontevredenheid in de samenleving over een corrupte en wereldvreemde bestuursklasse de populariteit aantast van politici op alle niveaus.

Datafolha ondervroeg bijna 4800 mensen in 196 gemeenten over het regeringsbeleid. De peiling toont dat Rousseff’s populariteit in alle deelstaten is afgenomen. In het noordoosten, traditioneel in handen van de huidige regeringspartij PT (Partido de Trabalhadores/Arbeiderspartij), daalde de populariteit van haar regering naar 40 procent terwijl dat voor de protesten nog 64 procent was. Het onderzoek wilde ook weten hoe de mensen dachten over de recente protesten en de door de regering gedane voorstellen: 81 procent van de ondervraagden steunt de protesten, 65 procent van alle ondervraagden denkt dat de protesten een “positief effect” hebben. 

Commentatoren noemen het beeld dat uit de peiling naar voren komt “interessant”: ondervraagden die hun president “impopulair” vinden maar tegelijkertijd haar optreden tijdens de demonstraties goedkeuren. 73 procent steunt haar voorstel om het Grondwetgevend Orgaan bijeen te roepen, 68 procent stemt in met een referendum. Lijnrecht tegenover haar en de demonstranten staan de politiek en media die deze voorstellen neersabelen. Afgelopen weekend schreef het tijdschrift Veja in een redactioneel commentaar dat ‘het betrekken van burgers bij politieke processen is als uitleg aan ze geven over de werking van een hart-longmachine; wat hebben ze er aan?’ 

Bron : BBC, Guardian, El País, Veja
Bookmark and Share

Bekijk ook


Terug