Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

Rechter tikt Curaçao op de vingers om raffinaderij

Datum : 01/09/2019
Land : Curaçao

Rechter tikt Curaçao op de vingers om raffinaderij

Het landsbestuur van Curaçao heeft een tik op de vingers gekregen van de rechtbank in Willemstad vanwege de vervuiling door Isla, de enige raffinaderij op het eiland. Opeenvolgende regeringen weigerden het Venezolaanse staatsoliebedrijf PDVSA aan te spreken op overschrijding door de Isla-raffinaderij van de toch al soepele vergunningsnormen.

Eilandbewoners zijn daardoor jarenlang blootgesteld aan uitzonderlijk hoge concentraties zwaveldioxide en fijnstof. Het landsbestuur heeft daarmee onrechtmatig gehandeld tegen de eigen bevolking, zegt de rechtbank.

De rechtszaak was aangespannen door verschillende milieugroepen en 29 bewoners die onder de rook van de raffinaderij wonen. Met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens in de hand eisten zij hun recht op leven, recht op woongenot en recht op lichamelijke en geestelijke integriteit wordt gewaarborgd.

Curaçao heeft altijd gezegd dat het niet kan voldoen aan strengere normen, omdat de raffinaderij zijn activiteiten dan zou moeten staken of in ieder geval sterk zou moeten beperken. Dat zou grote gevolgen hebben voor de werkgelegenheid en de energievoorziening op het eiland. Ter illustratie werd in de rechtszaal aangevoerd dat de raffinaderij ongeveer zes procent bijdraagt aan het bruto binnenlands product en dat de Isla ongeveer 5100 banen oplevert.

De Curaçaose overheid heeft een ruime marge om deze belangen veilig te stellen, zegt de rechtbank. Maar er is niet gebleken dat de overheid in beslissingen over de raffinaderij ooit rekening heeft gehouden met de gezondheidsbelangen van de eigen bevolking.

Bij het ontbreken van wetenschappelijk onderbouwde milieunormen is Curaçao nu verplicht de veel strengere normen van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO te implementeren. Het landsbestuur krijgt daarvoor een jaar de tijd.

De uitspraak is met gemengde gevoelens ontvangen. De raffinaderij ligt vanwege de Amerikaanse sancties tegen Venezuela en de crisis in dat land al een jaar min of meer stil. PDVSA heeft de Isla gehuurd tot 31 december van dit jaar en Curaçao is hard op zoek naar een nieuwe exploitant.

De uitspraak in dit vonnis betekent dat het laten doordraaien van de raffinaderij onder de oude condities niet meer mogelijk is. Voor milieugroeperingen en bewoners onder de rook van de raffinaderij reden voor een feestje, anderen vrezen voor het voortbestaan van de al honderd jaar bestaande olie-industrie op het eiland en de werkgelegenheid die ermee gepaard gaat.

Bron : NOS
Bookmark and Share

Bekijk ook


Terug