Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Onderzoek & Wetenschap

Sint Eustatius onderzoekt Engels als instructietaal

Datum : 16/11/2013

Sint Eustatius onderzoekt Engels als instructietaal

Een haalbaarheidsstudie moet uitwijzen welk taalbeleid op Sint Eustatius het beste aansluit bij het lokale onderwijs. Dat hebben staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en gedeputeerde Zaandam (Onderwijs) eind oktober besloten tijdens overleg in Den Haag.

Volgens recent onderzoek vinden de Statianen dat leerlingen zowel het Engels als het Nederlands goed moeten beheersen. In de eerste helft van 2013 is in opdracht van OCW en het bestuurscollege van Sint Eustatius onderzoek gedaan naar de voor- en nadelen van een overstap naar het Engels als instructietaal en naar het behoud van Nederlands als instructietaal. De onderzoekers hebben klassen bezocht, interviews met leerlingen, ouders en onderwijsprofessionals gehouden, leerlingen getest en literatuur bestudeerd over samenlevingen met een vergelijkbare taalsituatie.

Op Sint Eustatius is Engels voor verreweg de meeste leerlingen hun eerste of tweede taal en ook in het publieke leven wordt vooral Engels gesproken. Vóór de staatkundige veranderingen van 10-10-’10 was Nederlands al de taal waarin leerlingen eindexamen deden. In het primair onderwijs startten leerlingen met Engels als instructietaal en schakelden in de loop van de schoolloopbaan over op het Nederlands. Met de veranderingen van 10-10-’10 besloten de autoriteiten om deze situatie te handhaven. Tegelijk werd afgesproken dat eraan gewerkt zou worden om de kwaliteit van het onderwijs voor 2016 te brengen naar een voor Europees én Caribisch Nederland aanvaardbaar niveau. Op de scholen worden daarom sindsdien extra lesuren besteed aan onder andere de Nederlandse taal.

In hun rapport Language of instruction in Sint Eustatius concluderen de onderzoekers dat het Nederlands als instructietaal momenteel voor leerlingen op Sint Eustatius een barrière vormt voor het behalen van goede resultaten op school of het doorstromen naar vervolgonderwijs. Om een goede taalvaardigheid in zowel het Nederlands als het Engels te bereiken, stellen de onderzoekers dat Engels de instructietaal moet zijn in het voorschools, primair en voortgezet onderwijs. Dit omdat Engels de eerste of tweede taal is voor de meerderheid van de leerlingen. Nederlands moet volgens het research team als vreemde taal worden onderwezen omdat die taal nauwelijks in het dagelijkse leven op het eiland wordt gebruikt.

De onderzoekers presenteren twee mogelijke opties voor de toekomst van het taalbeleid op Sint Eustatius. Optie één is een overstap naar het Engels als instructietaal waarbij het Nederlands alleen als een vreemde taal wordt onderwezen. Bij de tweede optie gaat het ook om een overstap naar het Engels, maar dan met een keuzemoment in het tweede jaar van de middelbare school. Leerlingen kunnen dan, afhankelijk van hun toekomstplannen, kiezen uit een beroepsonderwijsrichting met het Engels als instructietaal en Nederlands als een vreemde taal of voor een havo/vmbo-richting met het Nederlands als instructietaal.

In het voorjaar van 2014 zal het onderzoeksteam naar Sint Eustatius komen om de resultaten van het onderzoek Language of instruction in Sint Eustatius aan de bevolking te presenteren. In de tussentijd kunnen geïnteresseerden een publieke versie van het onderzoeksrapport opvragen bij RCN/OCW en bij de scholen op Sint Eustatius.

De haalbaarheidsstudie zal binnenkort al van start gaan. Behalve de twee opties uit het rapport Language of instruction in Sint Eustatius neemt de haalbaarheidsstudie ook andere mogelijke scenario’s mee die ertoe moeten leiden dat de instructietaal op Sint Eustatius het succes van de leerlingen niet langer in de weg zal staan.

Bron : Rijksdienst Caribisch Nederland, Versgeperst
Bookmark and Share

Bekijk ook


Terug