Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

Slavernij heeft Jamaica triljarden gekost

Datum : 28/09/2014
Land : Jamaica

Slavernij heeft Jamaica triljarden gekost

Jamaica heeft 2,2 triljard Britse pond (2,8 triljard euro) tegoed van het Verenigd Koninkrijk als smartengeld voor de slavernij en het kolonialisme. Dit zegt de Nationale Compensatie Commissie van Jamaica in haar eindrapport.

Vorige week presenteerde de commissie haar bevindingen aan het Huis van Afgevaardigden en gaf aanbevelingen over een onderhandelingsstrategie met landen die zich schuldig hebben gemaakt aan slavenhandel. Als compensatie voor de slavernij en koloniale overheersing dringt de commissie er bij de overheid op aan kwijtscheldingsverzoeken voor ontvangen leningen in te dienen bij landen die betrokken waren bij de Trans-Atlantische slavenhandel. “Onze huidige schulden aan landen die betrokken waren bij de slavenhandel, zoals het Verenigd Koninkrijk en Spanje, moeten worden kwijtgescholden.”

De commissie zegt dat schuldkwijtschelding door Westerse landen noodzakelijk is voor ontwikkeling. “Caribische maatschappijen die zijn geboren uit slavernij en kolonialisme zijn nog steeds bezig de puinhoop van de koloniale machthebbers te ruimen. In een poging om de bevolking toch vooruit te helpen is de afgelopen eeuw een enorm ambtenarenapparaat geschapen. Dit is betaald met geleend geld, van landen die eerder profiteerden van de slavenhandel. De huidige schuld maakt ontwikkeling onmogelijk.”

Het door het Verenigd Koninkrijk aan Jamaica verschuldigde bedrag is gebaseerd op berekeningen van de Britse historicus David Richardson.

Bron : Nodal
Bookmark and Share

Bekijk ook


Terug