Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

Slechte voeding kost Latijns Amerika miljarden

Datum : 03/09/2017
Land : Ecuador

Slechte voeding kost Latijns Amerika miljarden

Slechte voeding kost de Latijns-Amerikaanse landen elk jaar miljarden. In Ecuador gaat het zelfs om meer dan 4 procent van het bruto binnenlands product.

Het Wereldvoedselprogramma en de Economische Commissie voor Latijns Amerika en de Cariben berekenden voor drie Latijns-Amerikaanse landen hoeveel slechte voeding de economie kost. In Ecuador gaat het om verlies van 4,3 procent van het bbp, goed voor jaarlijks 3,6 miljard euro, in Mexico om 2,3 procent, of 24,1 miljard euro, en in Chili, waar ondervoeding bijna is uitgebannen, om 0,2 procent, of 0,4 miljard euro.

Slechte voeding slaat zowel op onder- als overvoeding. "Latijns Amerika heeft de laatste twintig jaar aanzienlijke vooruitgang geboekt in het terugdringen van ondervoeding, maar tegelijk namen overgewicht en obesitas (overvoeding) en daarmee samenhangende chronische ziekten toe", zegt Simone Gie, voedingsdeskundige van het VN-Wereldvoedselprogramma.

Dat kost de landen veel geld, zowel rechtstreeks, via gezondheidszorg en onderwijs, als onrechtstreeks, via verloren productiviteit. De onderwijskosten van slechte voeding zijn dubbel, zegt Gie. "Kinderen die in de eerste duizend dagen, van de conceptie tot de tweede verjaardag, geen geschikte voeding krijgen, zijn cognitief minder ontwikkeld", zegt Gie. "Als ze dan de schoolleeftijd bereiken en niet genoeg te eten hebben, hebben ze problemen om zich te concentreren in de klas. Ondervoede kinderen moeten daarom vaker hun schooljaar opnieuw doen, wat overheden en gezinnen geld kost."

Slechte voeding kost een land productiviteit door de tragere cognitieve ontwikkeling van de kinderen, die het latere arbeidspotentieel beperkt, door het hogere aantal mensen dat vroegtijdig overlijdt en door het grotere ziekteverzuim op het werk. De studie verwacht dat overvoeding de grootste sociale en economische kost wordt in de regio. Overheden moeten daarom inspanningen leveren om hun burgers gezonder te doen eten, voedingsbedrijven moeten gezondere voeding aanbieden, zeggen de auteurs van de studie.

Bron : MO*,IPS
Bookmark and Share

Bekijk ook


Terug