Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Milieu & Natuur

Sleutelrol voor koelkasten in Mexico bij behalen CO2-doelstellingen

Datum : 07/03/2011
Land : Mexico

Sleutelrol voor koelkasten in Mexico bij behalen CO2-doelstellingen

De VN start met een proef om kleinschallige bedrijven in ontwikkelingslanden toe te rusten met energie-efficiënte technologie. Dit is een aanpassing op de afspraken uit het Kyotoverdrag. Ontwikkelde landen konden hun doelstelling om de CO2-uitstoot te verminderen mede behalen door het sponsoren van schoneenergieprojecten in ontwikkelingslanden. Tot voor kort was het alleen mogelijk om grote projecten in ontwikkelingslanden te financieren. Dit heeft geleid tot veel kritiek. Hierdoor zouden veel kleinschalige projecten die wel degelijk bijdragen aan de vermindering van CO2-uitstoot genegeerd worden. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van energiezuinige lampen en milieuvriendelijke kachels.

De proef wordt eerst op kleine schaal uitgeprobeerd. Het Australische bedrijf Ramp Carbon maakt aanpassingen in de koelkasten in restaurantketens om deze milieuvriendelijker te maken. De restaurantketens hoeven de kosten hiervoor niet meteen te betalen. Aan de hand van de besparing op de elektriciteitsrekening die de aanpassing oplevert, wordt een betalingsregeling gemaakt. Dit houdt in dat als Ramp Carbon niet kan aantonen dat er daadwerkelijk spake is van een besparing op de elektriciteitsrekening, de ketens ook niet hoeven te betalen. Dit project moet energiebesparing toegankelijker maken voor ontwikkelingslanden.

Ook de hoge administratiekosten voor het verkrijgen van toestemming van de VN voor een project ontmoedigde kleinschalige projecten. Als maatregel hiertegen heeft de VN het mogelijk gemaakt kleine uitstootbronnen van broeikasgassen te bundelen tot een groot project. Het project in Mexico is een voorbeeld hiervan. Tot nu toe zijn er slechts enkele van zulke projecten. In de toekomst moeten dit meer worden op gebieden als zonneboilers, kleine waterkrachtcentrales, biogas en energie en efficiënte verlichting.

Bron : The Guardian
Bookmark and Share

Bekijk ook


Terug